Toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral

31.08.18

 

Kirjeldus

Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, üleujutuse või muu õnnetuse tagajärjel.

Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

Toetuse taotleja esitab vajadusel vallavalitsusele koos kirjaliku avaldusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi.

 

Taotlemine

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kas veebilehe e-vormilt või paberil. Toetuse taotleja esitab vajadusel vallavalitsusele koos kirjaliku avaldusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi.

 

Taotlemine e-taotlusega

 

 E-vormide täitmiseks peate olema sisseloginud (peamenüü: LOGI SISSE).

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.

Vormi täitma asudes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, kus on kirjas Teie ja lapse andmed. Kui kuvatakse mitme lapse andmed, siis jätke vormi lahrisse alles vaid selle lapse andmed kelle alusel taotlust vormistate.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Mobiil-ID-ga allkirjastamisel jälgige, et telefoninumber vastavas lahtris ei algaks +-märgiga.
  Jälgige vormi täitmise kulgu! 
Taotlus on esitatud korrektselt kui Te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

 

Taotlemine pabervormil

Blankett:

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage taotlus vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile või vastutavale ametnikule. 

Toetuse taotleja esitab vajadusel vallavalitsusele koos kirjaliku avaldusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi.

 

Kestvus

Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja otsustab toetuse määramise või mittemääramise 30 päeva jooksul avalduse esitamisest. Toetus makstakse välja või keeldumisest teatatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse vormistamist.

 

Õigusaktid

 

Taotlustega seotud küsimuste korral pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist

Meriliis Kuuslap

tel 741 6205502 5840

e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel