Kambja vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

16.05.24

Struktuuri-

üksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

 

Abivallavanem

1

 

tähtajatu

1. Vallakantselei

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

jurist

2

 

tähtajatu

 

vallasekretäri abi

1

 

tähtajatu

 

andmekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

 

kantselei spetsialist

1

 

tähtajatu

 

infospetsialist

 

1

tähtajatu

 

kommunikatsioonijuht

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

6

2

 

2. Finantsosakond

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

3

tähtajatu

 

kohti kokku

2

3

 

3. Sotsiaalosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö spetsialist

4

 

tähtajatu

 

lastekaitsespetsialist

2

 

tähtajatu

 

koduhooldustöötaja

 

2

tähtajatu

 

peretöötaja

 

1

tähtajatu

 

noorte heaolu spetsialist

 

0,5

31.12.2027

 

kohti kokku

7

3,5

 

4. Maa- ja ehitusosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

1

 

tähtajatu

 

ehitusjärelevalve spetsialist

1

 

tähtajatu

 

maaspetsialist

2

 

tähtajatu

 

juhtiv planeerimisspetsialist

1

 

tähtajatu

 

planeerimisspetsialist

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

7

   

5. Majandusosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

teedespetsialist

1

 

tähtajatu

 

arendusspetsialist

1

 

tähtajatu

 

hankespetsialist

1

 

tähtajatu

 

keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

jäätmespetsialist

1

 

tähtajatu

 

vallainsener

1

 

tähtajatu

 

vallavara spetsialist

1

 

tähtajatu

 

koristaja

 

2

tähtajatu

 

majahoidja

 

0,45

tähtajatu

 

kohti kokku

8

2,45

 

7. Haridus- ja kultuuriosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

kultuuri- ja spordispetsialist

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

2

0

 
 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

33

10,95

 
 

Teenistuskohtade koormus kokku

   

43,45