Kambja vallavalitsuse struktuuri muutmine

23.02.24

Kambja vallavolikogu otsustas 21.02024 istungil kinnitada Kambja vallavalitsuse kui ametiasutuse uue struktuuri alates 01.03.2024.

Vallavalitsus pidas vajalikuks teha struktuuris muudatused, mis puudutavad haldusosakonda, arendusosakonda ning haridus- ja kultuuriosakonda. Muudatused aitavad kaasa töökorralduse, sh teenistujate koormuse paremale jaotumisele ning teenuste kättesaadavusele.

Arendusosakonna kaks teenistuskohta – arendusspetsialist ja hankespetsialist liidetakse haldusosakonnaga. Struktuurist kaotatakse arendusosakond ning arendusjuhi ametikoht. Samuti viiakse haldusosakonda üle vallainseneri ametikoht, mis seni paiknes maa- ja ehitusosakonnas. Uute ametikohtadena luuakse struktuuri jäätmespetsialisti ja teedespetsialisti ametikoht. Haldusosakonna funktsioonide laienemise tõttu saab osakonna uueks nimetuseks majandusosakond ning haldusjuhist majandusosakonna juhataja.

Haridus- ja kultuuriosakonna koosseisu luuakse osakonna juhataja ametikoht, et tugevdada haridusvaldkonna juhtimist ning koostööd valla haridusasutustega.

Kambja vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

23.02.24
Asutuse struktuur kuni 29.02.2024

Struktuuri-

üksus

Teenistuskoha  nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

 

Abivallavanem

1

 

tähtajatu

1. Vallakantselei

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

jurist

2

 

tähtajatu

 

vallasekretäri abi

1

 

tähtajatu

 

andmekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

 

kantseleispetsialist

1

 

tähtajatu

 

infospetsialist

 

1

tähtajatu

 

kommunikatsioonijuht

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

6

2

 

2. Finantsosakond

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

3

tähtajatu

 

kohti kokku

2

3

 

3. Sotsiaalosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö spetsialist

4

 

tähtajatu

 

lastekaitsespetsialist

2

 

tähtajatu

 

koduhooldustöötaja

 

2

tähtajatu

 

peretöötaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

7

3

 

4. Maa- ja ehitusosakond

osakonna juhataja

1

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

1

 

tähtajatu

 

vallainsener

1

 

tähtajatu

 

ehitusjärelevalve spetsialist

1

 

tähtajatu

 

maaspetsialist

2

 

tähtajatu

 

juhtiv planeerimisspetsialist

1

 

tähtajatu

 

planeerimisspetsialist

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

8

 

 

5. Arendusosakond

arendusjuht

1

 

tähtajatu

 

arendusspetsialist

1

 

 

 

hankespetsialist

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

2

1

 

6. Haldusosakond

haldusjuht

1

 

tähtajatu

 

keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

vallavara spetsialist

1

 

tähtajatu

 

koristaja

 

2

tähtajatu

 

majahoidja

 

0,45

 

 

kohti kokku

3

2,45

 

7. Haridus- ja kultuuriosakond

 

 

 

 

 

kultuuri- ja spordinõunik

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

1

0

 

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

30

11,45

 

 

Teenistuskohtade koormus kokku

 

 

41,45