Ranitsatoetus

31.08.18

 

Kirjeldus 

Ranitsatoetus on ühekordne toetus esimesse klassi minevale lapsele.

Taotluse toetuse saamiseks võib esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

Toetuse määr on 70 eurot.

 

Taotlemine

Taotlemiseks tuleb täita ja esitada e-taotlus veebilehel või paberil koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

 

Taotlemine e-taotlusega

 

 E-vormide täitmiseks peate olema sisseloginud (peamenüü: LOGI SISSE).

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Selleks on vajalik kehtiv elektrooniline isikutuvastuse võimalus, milleks sobivad ID-kaart või Mobiil-ID.

Vormi täitma asudes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, kus on kirjas Teie andmed.

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Mobiil-ID-ga allkirjastamisel jälgige, et telefoninumber vastavas lahtris ei algaks +-märgiga.
  Jälgige vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui Te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

 

Taotlemine pabervormil

Taotluse vorm:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Vormi saab ka Ülenurme või Kambja vallamaja kantseleist. 

Esitage taotlus vallamaja kantseleis registripidaja-sekretärile või vastutavale ametnikule. Vaja läheb ka isikut tõendavat dokumenti.

 

Kestvus

Taotluse vaatab läbi ja toetuse maksmise otsustab taotlust menetlev ametnik 30 päeva jooksul. Taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega. Toetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.Toetus makstakse välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse vormistamist.

 

Õigusaktid

 

Taotlustega seotud küsimuste korral pöörduda:

Sotsiaaltöö spetsialist

Meriliis Kuuslap

tel 741 6205502 5840

e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Vastuvõtt

Kokkuleppel