Kambja valla 2022. aasta kaasav eelarve

23.05.22

Esimesel Kambja valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel leidis toetust ettepanek kaasajastada Poldrijärve matkarada, et rajada sinna supluskoht, vaatetorn ja lõkkeplats. Idee poolt hääletas 400 vallakodanikku. 

Hääletuse võitnud idee kõrval pälvisid enam tähelepanu Soinaste külaplatsile mänguväljaku rajamine (322 häält), skatepark Ülenurme alevikku (213 häält), Külitse Ropka paisjärve matkarada (185 häält).

Hääletada oli võimalik kokku 17 ettepaneku vahel. Valiku sai teha kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

Kaasava eelarve raames toetatakse 2022. aastal esitatud ideid summas kuni 75 000 eurot.

Kaasava eelarve protsess

Ideede korje

Kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada igaüks 01.-15.03.2022 keskkonnas VOLIS ja (e-)postiga.

Idee esitamisel tuli pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Kambja valla seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 75 000 eurot
 • Idee peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul.
   

Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering

 • peab pakkuma avalikku hüve
 • peab olema avalikus kasutuses
 • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele
 • realiseeritakse 2022. aasta jooksul (idee realiseerib vallavalitsus).
   

Idee peab sisaldama:

 •  esitaja nime ja kontaktandmeid
 •  nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu)
 •  idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta
 •  idee elluviimise kirjeldust
 •  sihtrühma
 •  hinnangulist maksumust
 •  võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, video, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada)

Hindamine

Ideekorje järel toimus ideede teostatavuse hindamine. Jätkas 18 ideed, millest 2 liideti - hääletusele suunati kokku 17 ideed.

Tutvustamine

Esitatud ideedega sai tutvuda VOLIS-es. Ideede esitajad tutvustasid ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.

Hääletus

Iga rahvahääletusel osalev isik sai hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletamine toimus elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS ja vallavalitsuses kohapeal.

Rahvahääletusel võis osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht oli Eesti rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas.

Teostamine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu sellel eelarveaastal ehk antud juhul 2022.