Kambja valla 2022. aasta kaasav eelarve

18.04.22

Hääletamine toimub 18.-30. aprillini

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb sisse logida ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga. 

Samuti saab hääletada Kambja vallavalitsuses (Pargi 2 Ülenurme ) ja Kambja teenuskeskuses (Kesk 2 Kambja) kasutades dokumendihalduse spetsialisti ja volikogu sekretäri abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Vallavalitsus on avatud E-N kell 8-17, R 8-14.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas. Kui Sa ei ole end veel valla elanikuks registreerinud, siis saad seda teha rahvastikuregistris.

Esitan elukohateate

HÄÄLETAN

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu sellel eelarveaastal ehk antud juhul 2022.

 

Ideede korjest

Ideede korje toimus 1.-15. märtsini VOLIS-es ja (e-)postiga.

Idee esitamisel tuli pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võis esitada igaüks
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Kambja valla seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 75 000 eurot
 • Idee peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul
   

Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering

 • peab pakkuma avalikku hüve
 • peab olema avalikus kasutuses
 • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla  järgnevate aastate eelarvetele
 • realiseeritakse 2022. aasta jooksul (idee realiseerib vallavalitsus).
   

Idee peab sisaldama:

 •  esitaja nime ja kontaktandmeid
 •  nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu)
 •  idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta
 •  idee elluviimise kirjeldust
 •  sihtrühma
 •  hinnangulist maksumust
 •  võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, video, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada)

Hindamine

Ideekorje järel toimus ideede teostatavuse hindamine. Jätkas 18 ideed, millest 2 liideti - hääletusele on suunatud kokku 17 ideed.

Tutvustamine

Esitatud ideedega sai tutvuda VOLIS-es. Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.