Arengukavad

26.09.22

Kambja valla arengukava

Kambja valla arengukava 2022–2030 eelnõu

Kambja valla arengukava 2022–2030 tegevuskava eelnõu

Kambja valla eelarvestrateegia 2023–2026 eelnõu

 

Kambja valla arengukava 2020 - 2030

Olukorra analüüsid vastuvõtmise ajal:

Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023

Arengukava vastuvõtmise arutelu:

 


Uuringud


Valdkondlikud arengukavad

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031

Kambja valla jäätmekava 2022-2027

Kambja valla soojusmajanduse arengukava 2016 - 2026 

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014 – 2020

Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 – 2027 kinnitamine

 


Asutuste arengukavad

Kambja Ignatsi Jaagu kooli arengukava 2021 - 2025 

Kambja lasteaia Mesimumm arengukava 2020 -2023

Kuuste kooli arengukava 2021 - 2026

Soinaste lasteaia Laululind arengukava aastateks 2020 - 2025

Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 - 2026

Unipiha algkooli arengukava 2019 - 2021

Ülenurme gümnaasiumi arengukava aastateks 2019 - 2022

Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 - 2025

Ülenurme muusikakooli arengukava 2018 -2022


Aruanded

Valla arengukava 2010. a ülesannete täitmise aruanne 

„Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016" 2009. a ülesannete täitmise aruanne 

"Kambja valla arengukava 2007-2016" 2007. ja 2008. a ülesannete täitmise aruanne 

 


Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Arengukava ja eelarvestrateegia 2020-2030 koostamine

4.09.19

 

Valla arengukava puudutab meist igaüht. Koostame üheskoos uue ühise dokumendi ja vaatame läbi senised plaanid, märgime ära kõigi piirkondade veel täide viimata eesmärgid ja tegevused ning hindame koos nende jätkuvat tähtsust. Kindlasti on oluline tagada, et varasemalt planeeritud tegevused erinevates piirkondades leiaks oma koha ka uue arengukava ridades. Kambja valla arengukava 2020-2030 algatati Kambja Vallavolikogu 25. juuni 2019 otsusega nr 80.
 

Ideede korje

Arengukava koostamise käigus toimus ideekorje

Teemadevaldkondade kaupa järgmised teemad:

  1. Mis on Kambja  vallas hästi?
  2. Võimalused nende probleemide lahendamiseks.
  3. Milline võiks olla olukord vallas aastal 2030.
  4. Milliseid (kuidas) arengusuundi järgides selleni jõuda.

20.  augustil toimus arengukava koostamise protsessi raames mõttetalgud „Kuhu edasi ?".