Arengukavad

23.02.24

Kambja valla arengukava

Kambja valla arengukava 2023–2030

Kambja valla eelarvestrateegia 2023–2026

Arengukava tegevuskava | xlsx


Uuringud


Valdkondlikud arengukavad

Energia- ja kliimakava

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035

Kambja valla jäätmekava 2022-2027

Kambja valla soojusmajanduse arengukava 2016 - 2026 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014 – 2020

Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 – 2027

 


Asutuste arengukavad

Kambja Ignatsi Jaagu kooli arengukava 2021–2025 

Kambja lasteaia Mesimumm arengukava 2024–2029

Kuuste kooli arengukava 2021–2026

Soinaste lasteaia Laululind arengukava aastateks 2020–2025

Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020–2026

Unipiha algkooli arengukava 2019–2021

Ülenurme gümnaasiumi arengukava aastateks 2019–2022

Ülenurme gümnaasiumi arengukava 2024—2029 jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020–2025

Ülenurme muusikakooli arengukava 2018–2022


Aruanded

Valla arengukava 2010. a ülesannete täitmise aruanne 

„Kambja valla arengukava aastateks 2007–2016" 2009. a ülesannete täitmise aruanne 

"Kambja valla arengukava 2007–2016" 2007. ja 2008. a ülesannete täitmise aruanne 

 


Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord