Abiks ettevõtjale

 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - www.eas.ee

Tartumaa Arendusselts - www.tas.ee

Tartu Ärinõuandla - http://arinouandla.ee/

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - www.pria.ee

Laenud ja tagatised:

Ettevõtete taustainfo:

Muu oluline info ettevõtjale: