Hanked

22.03.24

 

 Riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära riigihangete seaduse tähenduses, korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete registris koostatud dokumente ei registreerita ega reeglina dubleerita vallavalitsuse või asutuse dokumendiregistris.

 

Hankeplaan

 

Hankeid

 

Hangete lisamaterjalid

Ostumenetlused