Koostatav uus üldplaneering

5.12.22

 

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Üldplaneeringu seletuskiri | pdf

Joonis 1: Maakasutus | pdf | 7,88 MB

Joonis 2: Piirkondlikud ehitustingimused | pdf

Joonis 3: Väärtused ja piirangud | pdf | 9,72 MB

Joonis 4: Taristu | pdf | 9,14 MB

Lisa 1: Rohevõrgustiku analüüs | pdf | 6,28 MB

Lisa 2: Alusanalüüs | pdf | 4,93 MB

Lisa 3: KSH aruanne | pdf | 3,55 MB

Lisa 4: Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus | pdf 

Lisa 5: Riiklikud looduskaitse- ja kultuuriväärtused | pdf

Lisa 6: Maardlad ja mäeeraldised | pdf

Lisa 7: Kambja valla elanike liikuvusuuring | pdf | 7,96 MB

Lisa 8: Liiklusmüra hinnang | pdf 

Lisa 9: Pangodi maastikukaitseala üldplaneering | pdf

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimub perioodil 07.11.–06.12.2022 siinsel leheküljel.

Arvamusi eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku jooksul (kuni 06.12.2022):

  • tavakirjaga aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartumaa
  • elektronpostiga vald@kambja.ee
  • Alloleval kaardil.  Veebikeskkonna kaudu esitatud ettepaneku registreerimiseks ametliku arvamusena tuleb portaalis arvamuse esitamisel jätta oma kontaktandmed. Vastasel juhul menetletakse portaali kaudu esitatud arvamust kui ideekorjet.

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

13.12.2022 kell 17.30 Kambja kultuurikeskus (Kesk tn 12, Kambja alevik). Kambja, Vana-Kuuste ja Pangodi kandid (endine Kambja valla territoorium).

14.12.2022 kell 17.30 Reola kultuurimaja (Valge tee 1, Uhti küla). Reola ja Ülenurme kandid – Reola k, Uhti k, Lepiku k, Läti k, Ülenurme a, Tõrvandi a, Soinaste k.

15.12.2022 kell 17.30 Aida peosaal (Lennuvälja tee 1, Külitse alevik). Külitse ja Räni kandid – Õssu k, Räni a, Külitse a, Soosilla k, Lemmatsi k, Täsvere k ja Laane k.

Ettepanekute kaart

Kaardirakendus (uues aknas)

 

Kambja valla üldplaneeringu alusuuringute teostamist rahastati meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus". Projekti „Kambja valla liikuvustaristu kavandamine ja läbimõeldud suunamine" raames toetati liikuvusuuringu teostamist 7200 euroga ning ettevõtlusanalüüsi teostamist 4800 euroga.