Huvihariduse ja -tegevuse toetamise taotlusvoor

4.01.24

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised: 

  • teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja noorte võistlustel osalemise ja muude üritustega seotud transpordikulude katmiseks;
  • õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja kulude katmiseks;
  • transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks nii huviringis osalemiseks kui ka huviala võistlustel osalemiseks.

 

Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Teenuse pakkuja toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus esitatakse hiljemalt 10. jaanuariks perioodiks jaanuar kuni juuni ja 10. augustiks etteulatuvalt perioodiks september kuni detsember. Vallavalitsus võib vabade vahendite olemasolul ja ebapiisava taotluste arvu korral tähtaega pikendada või kuulutada välja täiendava taotlusvooru.

Eraisikud saavad toetust taotleda aastaringselt.