Teated

Arvamusi eelnõude kohta ootame kuni 28.05.2022
Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Metsamäe maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja...

Raanitsa küla Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Metsamäe maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja...

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Haaviku maaüksusest üks elamumaa krunt, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa krunt. Tekkinud elamumaa krundile on planeeritud...

Külitse aleviku Haaviku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Haaviku maaüksusest üks elamumaa krunt, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa krunt. Tekkinud elamumaa krundile on planeeritud...

Kambja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 18. mail 2022. a algusega kell 16.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

Kutse vallavolikogu istungile

Kambja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 18. mail 2022. a algusega kell 16.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Aida maaüksusest elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa krundid. Samuti on antud lahendus Kivimetsa tee laiendamiseks

Räni aleviku Aida maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Aida maaüksusest elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa krundid. Samuti on antud lahendus Kivimetsa tee laiendamiseks

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Künka maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Sulu küla Künka maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Künka maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksustele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Kavandu küla Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneeringu väljapanek

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksustele ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Kinnitati valla äriühingute majandusaasta aruanded, määrati toetusi mittetulundusühendustele ning käsitleti teisi olulisi...

Vallavalitsuse istungilt 04.05.2022

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Kinnitati valla äriühingute majandusaasta aruanded, määrati toetusi mittetulundusühendustele ning käsitleti teisi olulisi...

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kaks elamumaa krunti.

Räni aleviku Räniküla tn 5 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kaks elamumaa krunti.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 16.05.2022 – 29.05.2022.

Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 16.05.2022 – 29.05.2022.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalik väljapanek toimub perioodil 16.05.2022–15.06.2022.

Kambja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamine

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõude avalik väljapanek toimub perioodil 16.05.2022–15.06.2022.

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Kambja vallavalitsus korralduse „Liikluspinnale nime määramine" eelnõu, millega määratakse Kambja vallas Soinaste külas asuvale liikluspinnale...

Kohanime määramise eelteade (Soinaste)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Kambja vallavalitsus korralduse „Liikluspinnale nime määramine" eelnõu, millega määratakse Kambja vallas Soinaste külas asuvale liikluspinnale...

Tegusasse Ülenurme lasteaeda Nurmepesa otsitakse direktorit: kellel on visioon, milline on lasteaed kolme, viie ja kümne aasta pärast; kelle soov on hoida lasteaeda paigana, kuhu...

Tegusasse Ülenurme lasteaeda Nurmepesa otsitakse direktorit

Tegusasse Ülenurme lasteaeda Nurmepesa otsitakse direktorit: kellel on visioon, milline on lasteaed kolme, viie ja kümne aasta pärast; kelle soov on hoida lasteaeda paigana, kuhu...

Kambja vallavolikogu 20.04.2022 istungil võeti vastu määrus, millega sätestatakse nõuded Kambja valla territooriumil tänava- ja turukaubandusele, müügikoha hooajalisele laiendusele ning kauba...

Kaubanduse korraldamine avalikult kasutataval maa-alal

Kambja vallavolikogu 20.04.2022 istungil võeti vastu määrus, millega sätestatakse nõuded Kambja valla territooriumil tänava- ja turukaubandusele, müügikoha hooajalisele laiendusele ning kauba...

Kambja vallavolikogu 20.04.2022 istungil võeti vastu määrus, millega kehtestatakse  Kambja valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks 3 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta...

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Kambja vallavolikogu 20.04.2022 istungil võeti vastu määrus, millega kehtestatakse  Kambja valla omandis olevate eluruumide üüri piirmääraks 3 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta...

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kuus elamumaa, üks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa krunt.

Õssu külas asuva Eerika tee 19 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse kuus elamumaa, üks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa krunt.

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Räni alevikus asuva Kristalli tn 11 krundi osas. Arvamusi eelnõude kohta ootame kuni 02.05.2022 ...

Räni aleviku Kristalli tn 11 krundi projekteerimistingimuste väljastamise avalik menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Räni alevikus asuva Kristalli tn 11 krundi osas. Arvamusi eelnõude kohta ootame kuni 02.05.2022 ...

Kambja vallavolikogu otsustas 20.04.2022 istungil mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega OÜ-le Eesti Killustik Köstrimäe uuringuruumis. Keskkonnaamet võttis menetlusse OÜ...

Arvamuse andmine Köstrimäe uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

Kambja vallavolikogu otsustas 20.04.2022 istungil mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega OÜ-le Eesti Killustik Köstrimäe uuringuruumis. Keskkonnaamet võttis menetlusse OÜ...

Kambja vallavolikogu ei nõustunud 20.04.2022 istungil uuringu loa väljastamisega AS-le Kunda Nordic Tsement Pühi uuringuruumis. Keskkonnaamet võttis menetlusse AS-i Kunda Nordic Tsement...

Arvamuse andmine Pühi uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

Kambja vallavolikogu ei nõustunud 20.04.2022 istungil uuringu loa väljastamisega AS-le Kunda Nordic Tsement Pühi uuringuruumis. Keskkonnaamet võttis menetlusse AS-i Kunda Nordic Tsement...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Kambja vallavalitsus korralduse „Liikluspinnale nime määramine" eelnõu, millega määratakse Kambja vallas Laane külas asuvale liikluspinnale...

Kohanime määramise eelteade (Laane küla)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 kohaselt avalikustab Kambja vallavalitsus korralduse „Liikluspinnale nime määramine" eelnõu, millega määratakse Kambja vallas Laane külas asuvale liikluspinnale...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6