Kambja valla kriisikomisjon

Argo Annuk (vallavanem) - komisjoni esimees

Toomas Arumägi  komisjoni aseesimees

Alar Arukuusk

Ülo Plakso

Jüri Nõmm

Kristel Altsaar

Jaano Maask

Arne Peda

 

Koosseis kinnitatud Kambja vallavalitsuse 03.03.2022 korraldusega nr 218.