Arengukavad

12.08.22

Kambja valla arengukava

Kambja valla arengukava 2020 - 2030

Olukorra analüüsid vastuvõtmise ajal:

Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2023

Arengukava vastuvõtmise arutelu:


Uuringud


Valdkondlikud arengukavad

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031

Kambja valla jäätmekava 2022-2027

Kambja valla soojusmajanduse arengukava 2016 - 2026 

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 - 2027 

Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014 – 2020

Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 – 2027 kinnitamine

 


Asutuste arengukavad

Kambja Ignatsi Jaagu kooli arengukava 2021 - 2025 

Kambja lasteaia Mesimumm arengukava 2020 -2023

Kuuste kooli arengukava 2021 - 2026

Soinaste lasteaia Laululind arengukava aastateks 2020 - 2025

Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 - 2026

Unipiha algkooli arengukava 2019 - 2021

Ülenurme gümnaasiumi arengukava aastateks 2019 - 2022

Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava 2020 - 2025

Ülenurme muusikakooli arengukava 2018 -2022


Aruanded

Valla arengukava 2010. a ülesannete täitmise aruanne 

„Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016" 2009. a ülesannete täitmise aruanne 

"Kambja valla arengukava 2007-2016" 2007. ja 2008. a ülesannete täitmise aruanne 

 


Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord