Kambja Vallavalitsuse liikmed


Illari Lään

vallavanem

tel +372 502 8538
e-post illari.laan@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

 


Haridus: magister, meedia ja kommunikatsioon

Tegevusvaldkonnad:

 • üldjuhtimine
 • valla esindamine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • valla eelarve ja laenupoliitika koordineerimine
 • meeskonna juhtimine
 • välissuhted ja koostöö ettevõtlussektoriga
 • suhtlus valitsusorganite jt riiklike partneritega.

Struktuuriüksused: vallakantselei, finantsosakond, arendusosakond.


 Toomas Järveoja

abivallavanem
(ehitus-, planeeringute- ja haldusvaldkond)

tel +372 5340 3160
e-post toomas.jarveoja@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

 


Haridus: magister, mehhaanika insener

Tegevusvaldkonnad:

 • ehitus- ja planeerimistegevus
 • maakorraldus
 • vallavara haldus
 • teede ja tänavate ehitamine ja korrashoid
 • ühistransport ja liikluskorraldus  
 • keskkonnakaitse ja keskkonnakorraldus.  

Struktuuriüksused: maa- ja ehitusosakond, haldusosakond, valla äriühingud ja sihtasutused.


 Liis Rosin

abivallavanem
(sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkond)

tel +372 5301 6055
e-post liis.rosin@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Haridus: bakalaureus, alushariduse pedagoog

Tegevusvaldkonnad: sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkond.  

Struktuuriüksused: sotsiaalosakond, haridus- ja kultuuriosakond, hallatavad asutused ja sihtasutused.


 


Timo Varik

maa- ja ehitusosakonna juhataja

tel +372 750 26155684 1033
e-post timo.varik@kambja.ee

Puhkusel 25.06–12.07; 29.07–09.08
asendab Sandra Marran


Haridus: magister, loodusvarade kasutamine ja kaitse

Tegevusvaldkonnad: ehitus- ja planeerimisvaldkond.

Struktuuriüksused: maa- ja ehitusosakond.


 


Rahel Tamm

sotsiaalosakonna juhataja

tel +372 5627 7072
e-post rahel.tamm@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Haridus: magister, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalvaldkond, valla sihtasutus.

Struktuuriüksused: sotsiaalosakond.Kambja Vallavalitsus ehk valitsus on volikogu moodustatav täitevorgan, mida juhib vallavanem. Volikogu on määranud valitsuse viieliikmeliseks.

Valla ametiasutus kannab samuti nimetust Kambja Vallavalitsus ja seda juhib vallavanem.

Ametiasutuse struktuur | kontaktid