Liis Rosin

abivallavanem
(sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkond)

tel +372 5301 6055
e-post liis.rosin@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

 

Abivallavanema ametikoha eesmärgiks on sotsiaalhoolekande, hariduse, kultuuri ja spordi valdkondade juhtimine vallas.

Ametnik: jah | Ametijuhend

Ülesanded:

 • valla hariduse, sotsiaalhoolekande, spordi- ja kultuurialase tegevuse korraldamine
 • tegevusvaldkondadega seotud projektide koordineerimine-koostamine
 • valdkondade arengudokumentide koostamine
 • tegevusvaldkondadega seotud vallaeelarve koostamine, selle täitmise jälgimine
 • tugiteenuste keskuse loomine
 • tegevusvaldkondadega seotud küsimustes vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja abistamine
 • kaasava hariduse kaardistamine, koolivõrgu arendamine
 • koostöö kogukondadega, nende kaasamine vallaelu arendamisele
 • oma pädevuses olevate õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide koostamine ja kaitsmine, aruannete esitamine ja kirjavahetuse korraldamine
 • töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine ilma erikorralduseta
 • isikute vastuvõtmine ja nõustamine oma valdkonnas vastuvõtuaegadel
 • abivallavanemale laekunud teabenõuete täitmise eest vastutamine.