Kodusoetaja ABC Kambja vallas


Foto: Mihkel Seedre

 

Kodu soetamine on tähtis ja vastutusrikas ülesanne. See eeldab läbimõeldud otsuseid, mille mõju on mõõdetav aastakümnete ja isegi inimpõlvedega. Kodu soetamise hetkel ei saa eeldada, et elukeskkond valitud kodukoha ümber ei muutu. Selleks, et olla teadlik, milliseks on pikemas perspektiivis kujunemas teie poolt valitud uue kodu ümbruskond, palume olla tähelepanelik ja enne kui teete lõpliku otsuse, 

SOOVITAME:

a) Tutvuda üldplaneeringuga aadressil kambja.ee/uldplaneering,
millised piirkonnad on kavandatud uusasumite rajamiseks, kus on piirangud ja kitsendused elamute rajamisel ning millised on ruumilise arengu põhimõtted asumis, kuhu soovite rajada oma kodu.

b) Vaadata detailplaneeringuid aadressil kambja.ee/detailplaneeringud,
et enne kolimist soovitud elukohta veenduda, millised planeeringud kehtivad, on väljapanekul või algatatud.

c) Jälgida ja kinni pidada ehitusnõuetest elukoha rajamisel, millega on võimalik viia end kurssi aadressil kambja.ee/ehitamine1.

d) Heita pilk valla teedele aadressil kambja.ee/teed-ja-tanavad,
et saada aimu, kellele kuuluvad teed ja tänavad, kuidas toimub teede korrashoid ja hooldamine ning millised erateed peavad olema kõigile ligipääsetavad.

e) Uurida, millised on ühistranspordi võimalused aadressil kambja.ee/uhistransport
uue kodu, töökoha, haridusasutuse ja Tartu linnaga.

f) Silmas pidama aadressil kambja.ee/lasteaiakoha-taotlemine,
kuidas taotleda lasteaiakohta ja millised on teised võimalused kui omavalitsusel ei ole soovitud aja jooksul pakkuda vaba kohta.

Maakorralduse, planeerimise, projekteerimise ja ehituse küsimuste korral võtke ühendust maa- ja ehitusosakonnaga, teede ning transpordi valdkonnal saate peatuda haldusjuhiga ja lasteaia teemadel sotsiaaltöö spetsialistiga.