Teated

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumisest ajutine vabastamine

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga vabastab Kambja vallavalitsus lapsevanemad Kambja valla munitsipaallasteaedade osalustasu maksmisest alates 16.03 kuni 30.04.2020.

Eralasteasutustes käivate laste vanemate kohatasust vabastamine ei ole vallavalitsuse pädevuses. Eralasteasutuse pidajate endi otsustada on, kas ja milliseks perioodiks ning millistel tingimustel vabastatakse nende juures teenust kasutavate Kambja valla laste vanemad kohatasu maksmisest.

Kambja vallavalitsus tegi eralasteasutustele 24.03.2020 saadetud kirjas ettepaneku kaaluda lapsevanema poolt kaetava osa vabastamise võimalusi. Osad eralasteasutused ei olnud ettepanekuga nõus. Juhul, kui eralasteasutus pole vanemat tasust vabastanud perioodi 16.03.-30.04.2020, siis hüvitatakse vanemale avalduse alusel makstud kohatasu.

Avaldusi menetleb Marge Maidla. Eralasteasutused, kes küsivad kohatasu ainult lapse teenusel oldud aja eest, või teevad muul viisil soodustusi, nendele vanematele kohatasu ei hüvitata.