Teated

Kambja vallavolikogu otsustas 21.02.2024 istungil vastuvõtta Kambja valla 2024. aasta eelarve kogumahus 46 304 223 eurot. Uuest aastast rakenduvad mitmed olulised maksumuudatused, mis...

Kambja valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine

Kambja vallavolikogu otsustas 21.02.2024 istungil vastuvõtta Kambja valla 2024. aasta eelarve kogumahus 46 304 223 eurot. Uuest aastast rakenduvad mitmed olulised maksumuudatused, mis...

Kambja vallavolikogu otsustas kehtestada 21.02.2023 istungil Kambja vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraks 57,40...

Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine

Kambja vallavolikogu otsustas kehtestada 21.02.2023 istungil Kambja vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraks 57,40...

Volikogu otsustas 21.02.2024 istungil, et aukodaniku laureaadiks on Ene Põder . Tunnustamise korra kohaselt omistatakse Kambja valla aukodaniku nimetus füüsilisele isikule erilise...

Valla aukodaniku nimetamine ja aasta tegija valimine

Volikogu otsustas 21.02.2024 istungil, et aukodaniku laureaadiks on Ene Põder . Tunnustamise korra kohaselt omistatakse Kambja valla aukodaniku nimetus füüsilisele isikule erilise...

Kambja vallavolikogu otsustas 21.02.2024 istungil kinnitada Ülenurme gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2029. Arengukava koostati koostöös asutuse personali, hoolekogu, õppe- või...

Ülenurme gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2029 kinnitamine

Kambja vallavolikogu otsustas 21.02.2024 istungil kinnitada Ülenurme gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2029. Arengukava koostati koostöös asutuse personali, hoolekogu, õppe- või...

Kambja vallavolikogu otsustas 21.02024 istungil kinnitada Kambja vallavalitsuse kui ametiasutuse uue struktuuri alates 01.03.2024. Vallavalitsus pidas vajalikuks teha struktuuris muudatused,...

Kambja vallavalitsuse struktuuri muutmine

Kambja vallavolikogu otsustas 21.02024 istungil kinnitada Kambja vallavalitsuse kui ametiasutuse uue struktuuri alates 01.03.2024. Vallavalitsus pidas vajalikuks teha struktuuris muudatused,...

Volikogu istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2024 algusega kell 17.00 Reola kultuurimajas.

Kutse vallavolikogu istungile

Volikogu istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2024 algusega kell 17.00 Reola kultuurimajas.

Kambja vallavolikogu algatas 23.08.2023 otsusega nr 132 Tõrvandi alevikus asuvate Ringtee tn 43a ja Näki tee 2 maaüksuste detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringualal...

Tõrvandi aleviku Ringtee tn 43a ja Näki tee 2 maaüksuste detailplaneering arvamuse andmiseks

Kambja vallavolikogu algatas 23.08.2023 otsusega nr 132 Tõrvandi alevikus asuvate Ringtee tn 43a ja Näki tee 2 maaüksuste detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringualal...

Väljapanek toimub ajavahemikul 14.02.2024 kuni 27.02.2024.

Räni aleviku Päikeseratta maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Väljapanek toimub ajavahemikul 14.02.2024 kuni 27.02.2024.

Kambja vallavalitsus taotleb keskkonnaloa muutmist Aarike järve paisu rekonstrueerimiseks.

Keskkonnaloa menetluse algatamine (Aarike, Virulase küla)

Kambja vallavalitsus taotleb keskkonnaloa muutmist Aarike järve paisu rekonstrueerimiseks.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda Vaprametsa maaüksuse ja osaliselt Vapraveere maaüksuste jagamist kruntideks.

Soinaste külas asuva Vaprametsa maaüksuse ja lähiala detailplaneering arvamuse andmiseks

Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda Vaprametsa maaüksuse ja osaliselt Vapraveere maaüksuste jagamist kruntideks.

Põhjendatud ettepanekuid saab teha kuni 26.02.2024.

Kohanime määramine (Puhhi tee, Lemmatsi)

Põhjendatud ettepanekuid saab teha kuni 26.02.2024.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Pesapaiga tn 30 maaüksusest kaheksa elamumaa krunti ja kolm transpordimaa krunti.

Soinaste küla Pesapaiga tn 30 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Pesapaiga tn 30 maaüksusest kaheksa elamumaa krunti ja kolm transpordimaa krunti.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2024. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2024. Täpsemat informatsiooni saab...

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 12.02.2024 kuni 25.02.2024

Soinaste küla Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu tn 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 12.02.2024 kuni 25.02.2024

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 05.02.2024.
Avaldus koos motivatsioonikirjaga, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 8. veebruariks 2024

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi juristi ametikoha täitmiseks

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 8. veebruariks 2024

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 8. veebruariks 2024.

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 8. veebruariks 2024.

Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2024–2029 on suunatud avalikule väljapanekule 18.01 kuni 05.02.2024. Arengukavas seatud arengueesmärgid on kooskõlas Eesti riigi ja Kambja valla...

Ülenurme Gümnaasiumi arengukava avalik väljapanek

Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2024–2029 on suunatud avalikule väljapanekule 18.01 kuni 05.02.2024. Arengukavas seatud arengueesmärgid on kooskõlas Eesti riigi ja Kambja valla...

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 29.01.2024

Külitse aleviku Salvei tn 1 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 29.01.2024

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 29.01.2024

Külitse aleviku Salvei tn 2 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 29.01.2024

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 13