Teated

Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke ruumide üürile võtmiseks, sest sooviavaldusi lasteaiakohtadele on tegelikest võimalustest rohkem. Ruumid võivad paikneda järgmistes Kambja...

Kambja vald otsib ruume munitsipaallapsehoiuteenuse osutamiseks.

Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke ruumide üürile võtmiseks, sest sooviavaldusi lasteaiakohtadele on tegelikest võimalustest rohkem. Ruumid võivad paikneda järgmistes Kambja...

Kambja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 29. juunil 2022. a algusega kell 16.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

Kutse vallavolikogu istungile

Kambja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 29. juunil 2022. a algusega kell 16.00 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 saalis.

Eelnõuga määratakse Kambja vallas Lemmatsi külas asuvale liikluspinnale nimeks Vektori tänav ning Õssu külas ja Räni alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Lääneringtee.

Kohanime määramise eelteade (Lemmatsi, Räni, Õssu)

Eelnõuga määratakse Kambja vallas Lemmatsi külas asuvale liikluspinnale nimeks Vektori tänav ning Õssu külas ja Räni alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Lääneringtee.

Kambja vallavalitsus andis MTÜ-le Estonian Autosport Events loa rahvusvahelise autoralli maailma meistrivõistluste etapi Rally Estonia 2022 korraldamiseks Kambja valla territooriumil 14. -...

Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks, teede sulgemine (Rally Estonia)

Kambja vallavalitsus andis MTÜ-le Estonian Autosport Events loa rahvusvahelise autoralli maailma meistrivõistluste etapi Rally Estonia 2022 korraldamiseks Kambja valla territooriumil 14. -...

Projekt : Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas Projekti eesmärk : Projekti eesmärgiks on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida...

Kompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite soetamine Kambja valla elanikele

Projekt : Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas Projekti eesmärk : Projekti eesmärgiks on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ning propageerida...

Tõrvandi alevikus asuva Kõivu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Aasa tn 17 krundi osas.

Tõrvandi aleviku Aasa tn 17 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tõrvandi alevikus asuva Kõivu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Aasa tn 17 krundi osas.

Õssu külas asuvale liikluspinnale määratakse nimeks Remmelga tänav.

Kohanime määramise eelteade (Õssu küla)

Õssu külas asuvale liikluspinnale määratakse nimeks Remmelga tänav.

Tartumaa ühistranspordikeskus on korrastamas bussipeatuste nimesid ja on teinud Kambja vallavalitsusele ettepaneku kehtestada uued bussipeatuste nimed.

Bussipeatuste nimede korrastamine Ülenurme alevikus ning Lalli, Kullaga, Pangodi ja Sulu külas

Tartumaa ühistranspordikeskus on korrastamas bussipeatuste nimesid ja on teinud Kambja vallavalitsusele ettepaneku kehtestada uued bussipeatuste nimed.

Detailplaneeringuga soovitakse määrata uus hoonestusala ning suurendada ehitisealust pindala vastavalt kehtivale üldplaneeringule.

Lemmatsi küla Lillemäe tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapanek

Detailplaneeringuga soovitakse määrata uus hoonestusala ning suurendada ehitisealust pindala vastavalt kehtivale üldplaneeringule.

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Lemmatsi külas asuva Lepalaane ja Salu detailplaneeringu täpsustamiseks Lepalaane tn 1 ...

Lemmatsi küla Lepalaane tn 1 krundi projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust  Lemmatsi külas asuva Lepalaane ja Salu detailplaneeringu täpsustamiseks Lepalaane tn 1 ...

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda Lohu maaüksuse jagamist kolmeks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile sidemasti rajamine ning ehitusõiguse määramine sidemasti teenindavate hoonete...

Sipe küla Lohu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda Lohu maaüksuse jagamist kolmeks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile sidemasti rajamine ning ehitusõiguse määramine sidemasti teenindavate hoonete...

Sellega antakse ühistranspordipeatuste nimede muutmise õigus vallavalitsusele. Vallavalitsuse korraldusega kinnitatud nimekiri võimaldab operatiivsemalt reageerida ühistranspordikeskuste...

Kambja vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Sellega antakse ühistranspordipeatuste nimede muutmise õigus vallavalitsusele. Vallavalitsuse korraldusega kinnitatud nimekiri võimaldab operatiivsemalt reageerida ühistranspordikeskuste...

18.05.2022 istungil võttis Kambja vallavolikogu vastu (poolt 13, vastu 6, erapooletuid 1) määruse muutmise määruse, millega ka edaspidi planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja...

Vallavolikogu võttis detailplaneeringute algatamise enesele

18.05.2022 istungil võttis Kambja vallavolikogu vastu (poolt 13, vastu 6, erapooletuid 1) määruse muutmise määruse, millega ka edaspidi planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja...

Ruumide üürimiseks munitsipaallastehoiuteenuse osutamiseks ja moodulite üürimiseks lasteaiateenuse osutamiseks Kambja vallas.

Riigihangete lubamine lasteaiateenuse osutamiseks

Ruumide üürimiseks munitsipaallastehoiuteenuse osutamiseks ja moodulite üürimiseks lasteaiateenuse osutamiseks Kambja vallas.

Taotletavad krundi suurused on vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Pühi küla Vana-Sepa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine

Taotletavad krundi suurused on vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Arvamusi eelnõude kohta ootame kuni 28.05.2022
Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Metsamäe maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja...

Raanitsa küla Metsamäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Planeeringu algatamise eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Metsamäe maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja...

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Haaviku maaüksusest üks elamumaa krunt, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa krunt. Tekkinud elamumaa krundile on planeeritud...

Külitse aleviku Haaviku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Haaviku maaüksusest üks elamumaa krunt, üks transpordimaa krunt ja üks maatulundusmaa krunt. Tekkinud elamumaa krundile on planeeritud...

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Aida maaüksusest elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa krundid. Samuti on antud lahendus Kivimetsa tee laiendamiseks

Räni aleviku Aida maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Aida maaüksusest elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa krundid. Samuti on antud lahendus Kivimetsa tee laiendamiseks

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Künka maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Sulu küla Künka maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Künka maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6