Teated

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud piirdeaia kõrguse osas, tuletõrje veevarustuse osas ning haljastuse osas.

Soinaste külas asuva Välja tn 11 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud piirdeaia kõrguse osas, tuletõrje veevarustuse osas ning haljastuse osas.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kikkaoja tee 7 maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoonete...

Külitse aleviku Kikkaoja tee 7 maaüksuse detailplaneering arvamuse andmiseks

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kikkaoja tee 7 maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoonete...

Kambja vallavolikogu 22.03.2023 otsusega nr 106 omandab Kambja vald tasuta Räni alevikus asuv Heina tänava (registriosa nr 2936804, katastritunnus 94901:005:0791). Kambja vallavolikogu...

Räni aleviku Heina tn ja Lalli küla Lalliveski tee vallale võõrandamine

Kambja vallavolikogu 22.03.2023 otsusega nr 106 omandab Kambja vald tasuta Räni alevikus asuv Heina tänava (registriosa nr 2936804, katastritunnus 94901:005:0791). Kambja vallavolikogu...

Kambja vallavolikogu 22.03.2023 istungil võeti vastu Kambja valla uus põhimäärus. Uues põhimääruses on sätted täpsemalt lahti kirjutatud ning mõned ebatäpsused eelnõuga kõrvaldatud....

Kambja valla uue põhimääruse kehtestamine

Kambja vallavolikogu 22.03.2023 istungil võeti vastu Kambja valla uus põhimäärus. Uues põhimääruses on sätted täpsemalt lahti kirjutatud ning mõned ebatäpsused eelnõuga kõrvaldatud....

Alates 21.03.2023 on veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine keelatud teatud kohaliku omavalitsuse teedel.

Koormuspiirangu kehtestamine kohalikel teedel

Alates 21.03.2023 on veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine keelatud teatud kohaliku omavalitsuse teedel.

Kambja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 22. märtsil 2023. a algusega kell 17.00 Uhti külas Reola Kultuurimaja saalis.

Kutse vallavolikogu istungile

Kambja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 22. märtsil 2023. a algusega kell 17.00 Uhti külas Reola Kultuurimaja saalis.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Lepa maaüksuse jagamiseks elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja...

Kullaga küla Lepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Lepa maaüksuse jagamiseks elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja...

Kambja Vallavalitsus lõpetas 22.03.2023 korraldusega nr 1395 järgmised detailplaneeringute koostamised: Ülenurme Vallavalitsuse 23.08.2006 korraldusega nr 293 algatatud Uhti küla Tamme...

Uhti küla Tamme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, Lepiku küla Sookalda ja Lõunakalda detailplaneeringu ja Uhti küla Otsa ja Teemeistri ning piirneva riigi maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kambja Vallavalitsus lõpetas 22.03.2023 korraldusega nr 1395 järgmised detailplaneeringute koostamised: Ülenurme Vallavalitsuse 23.08.2006 korraldusega nr 293 algatatud Uhti küla Tamme...

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda Haaviku tee 13 maaüksuse jagamist kolmeks krundiks (elamumaa, maatulundusmaa ja transpordimaa) ning tekkinud elamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu...

Külitse aleviku Haaviku tee 13 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda Haaviku tee 13 maaüksuse jagamist kolmeks krundiks (elamumaa, maatulundusmaa ja transpordimaa) ning tekkinud elamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu...

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust elamumaa sihtotstarbega Põllu tn 5 maaüksuse jagamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks....

Kambja aleviku Põllu tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalust elamumaa sihtotstarbega Põllu tn 5 maaüksuse jagamist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks....

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala (suurendada 10% ulatuses) ning katusekalde vahemikku.

Räni aleviku Räniküla 18 krundi projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse kehtivat detailplaneeringut täpsustada planeeringuga määratud hoonestusala (suurendada 10% ulatuses) ning katusekalde vahemikku.

Kambja vald müüb elektroonilise enampakkumise korras kasvava metsa raieõiguse Mäekülas Kambja vallas Tartumaal. Enampakkumise alghind on 8 620 eurot.

Raieõiguse müük enampakkumise korras (Mäeküla)

Kambja vald müüb elektroonilise enampakkumise korras kasvava metsa raieõiguse Mäekülas Kambja vallas Tartumaal. Enampakkumise alghind on 8 620 eurot.

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.

Külitse ja lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistingimuste avatud menetlus

ÜVK arendamise eesmärgiks on veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine Külitse aleviku piirkonnas. Arvamused oodatud kuni 22.03.2023.

Kambja vallavolikogu 22.02.2023. a istungil valiti salajasel hääletmisel aasta tegu/aasta tegija.  Volinikud valisid poolthäälteenamusega aasta teoks Ülenurme spordihoone ehitamise...

Kambja valla aasta teo-tegija valimine

Kambja vallavolikogu 22.02.2023. a istungil valiti salajasel hääletmisel aasta tegu/aasta tegija.  Volinikud valisid poolthäälteenamusega aasta teoks Ülenurme spordihoone ehitamise...

2023. aasta eelarve eeldatav maht on 41 453 898 eurot.

Valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

2023. aasta eelarve eeldatav maht on 41 453 898 eurot.

Õppemaks tõuseb alates 01.09.2023.

Ülenurme muusikakooli õppemaksu suuruse muutmine

Õppemaks tõuseb alates 01.09.2023.

Tartu maakohtusse valiti kaheksa rahvakohtunikku.

Rahvakohtunike valimine

Tartu maakohtusse valiti kaheksa rahvakohtunikku.

Luuakse juurde sotsiaaltöö spetsialisti ametikoht ning koolijuhi teenistuskoht viiakse üle kooli töötajate koosseisu.

Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Luuakse juurde sotsiaaltöö spetsialisti ametikoht ning koolijuhi teenistuskoht viiakse üle kooli töötajate koosseisu.

Kambja vallavolikogu 22.02.2023 istungil võeti vastu otsus, millega muudeti SA Ülenurme Areng põhikirja.  Sihtasutuse põhikirja muudeti, et kaasajastada ja laiendada sihtasutuse...

Sihtasutuse Ülenurme Areng põhikirja muutmine

Kambja vallavolikogu 22.02.2023 istungil võeti vastu otsus, millega muudeti SA Ülenurme Areng põhikirja.  Sihtasutuse põhikirja muudeti, et kaasajastada ja laiendada sihtasutuse...

Planeeringu eesmärk on kaaluda Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 kruntide ulatuses muuta kehtivat detailplaneeringut krundi maksimaalse lubatud ehitisealuse pindala, hoonestusala, hoonete arvu ning...

Soinaste küla Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneering arvamuse andmiseks

Planeeringu eesmärk on kaaluda Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 kruntide ulatuses muuta kehtivat detailplaneeringut krundi maksimaalse lubatud ehitisealuse pindala, hoonestusala, hoonete arvu ning...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 10