Teated

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ülenurme Lasteaia Nurmepesa direktori ametikoha täitmiseks.

Konkurss Ülenurme lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ülenurme Lasteaia Nurmepesa direktori ametikoha täitmiseks.

Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle MUUSIKASTUUDIO ÕPETAJA (1,0 ametikohta)

Konkurss muusikastuudio õpetaja ametikohale

Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle MUUSIKASTUUDIO ÕPETAJA (1,0 ametikohta)

Kambja vallavalitsuse 2. juuli 2020 korraldustega nr 1981 ja 1982 kinnitati hajaasustuse programmist 2020-ndal aastal toetuse saajad. Vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruse nr 14...

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2020. aastal

Kambja vallavalitsuse 2. juuli 2020 korraldustega nr 1981 ja 1982 kinnitati hajaasustuse programmist 2020-ndal aastal toetuse saajad. Vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruse nr 14...

Külitse, Lemmatsi, Reola, Räni, Sirvaku, Soinaste, Täsvere, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Külitse, Lemmatsi, Reola, Räni, Sirvaku, Soinaste, Täsvere, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Kaatsi, Kavandu, Palumäe, Pühi, Virulase ja Õssu asulas.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Kaatsi, Kavandu, Palumäe, Pühi, Virulase ja Õssu asulas.

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Ülenurme vallavolikogu 16.06.2015 määruse nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord" ning Kambja...

Volikogu tunnistas kehtetuks 8 määrust

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Ülenurme vallavolikogu 16.06.2015 määruse nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord" ning Kambja...

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi ning saadab need arvamuse saamiseks riigikantseleile. Kambja vallavolikogu 30.06.2020 otsus nr 112 

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi ning saadab need arvamuse saamiseks riigikantseleile. Kambja vallavolikogu 30.06.2020 otsus nr 112 

Vallavolikogu lubas vallavalitsusel korraldada riigihange Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks.

Riigihanke lubamine Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks

Vallavolikogu lubas vallavalitsusel korraldada riigihange Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks.

Volikogu kinnitas riigi lisaeelarvega Kambja vallale määratud investeeringutoetuse taotlemise aluseks olevate projektide esialgse nimekirja.

Vallavolikogu kinnitas COVID-19 eriolukorra investeeringutoetuse projektid

Volikogu kinnitas riigi lisaeelarvega Kambja vallale määratud investeeringutoetuse taotlemise aluseks olevate projektide esialgse nimekirja.

Kambja vallavalitsus esitab avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine meetme raames projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine...

Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimise omafinantseering

Kambja vallavalitsus esitab avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine meetme raames projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine...

Kambja, Laane, Räni, Soinaste, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Kambja, Laane, Räni, Soinaste, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Soinaste külas
Soinaste külas asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 06.-20.07.2020.

Soinaste küla Jaama planeeringu avalik väljapanek

Soinaste külas asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 06.-20.07.2020.

Aakaru, Lepiku, Räni, Sirvaku, Soinaste, Tõrvandi, Täsvere, Uhti, Õssu, Ülenurme asulas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Aakaru, Lepiku, Räni, Sirvaku, Soinaste, Tõrvandi, Täsvere, Uhti, Õssu, Ülenurme asulas.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine Sirvaku ja Lepiku külas.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine Sirvaku ja Lepiku külas.

Vallavolikogu kehtestas Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu.

Soinaste külas Juhani maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu kehtestas Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu.

Tõrvandis, Ränil, Reolas, Ülenurmel, Soinastes, Lemmatsis, Külistes, Laanes ja Täsveres.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tõrvandis, Ränil, Reolas, Ülenurmel, Soinastes, Lemmatsis, Külistes, Laanes ja Täsveres.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14.08.2020.

Huvihariduse toetuste taotlusvooru tähtaja pikendamine

Taotluste esitamise tähtaeg on 14.08.2020.

Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0771) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Külitse aleviku Haage tee 29 planeeringu väljapanek

Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse (kü tunnus 94901:005:0771) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise...

Kambja vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu. Vastuvõtule soovijal tuleb ametnikuga kohtumiseks leppida eelnevalt kokku aeg. Vallavalitsuses Ülenurmel...

Vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu

Kambja vallavalitsus alustab 18. maist etteregistreerimisel kodanike vastuvõttu. Vastuvõtule soovijal tuleb ametnikuga kohtumiseks leppida eelnevalt kokku aeg. Vallavalitsuses Ülenurmel...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3