Teated

Konkurss sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi ajutiselt äraoleva sotsiaaltöö spetsialisti ametikohta täitmiseks

Töökoha asukoht Kesk 2, Kambja alevik
Tööle asumise aeg 07.06.2021

Peamised tööülesanded ametikohal:

 • täisealiste inimeste ja perekondade sotsiaalteenuste korraldamine (sh taotluste menetlemine, teenuse vajaduse hindamine, teenustele suunamine);
 • abivajajate informeerimine ja nõustamine sotsiaalvaldkonna küsimustes;
 • valdkonna projektide algatamine ja koordineerimine;
 • sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine;.
 • andmete kandmine vastavasse registrisse.
   

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaalvaldkonna alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • väga hea eesti keele oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • hea pingetaluvus.

 Omalt poolt pakume:

 • töötasu 1869 eurot kuus (bruto);
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • stabiilset tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus ja CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumentide esitamise tähtaeg, lisateave:

 • Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 07.05.2021 e-posti aadressil vald@kambja.ee
 • Täpsemad tööülesanded ja nõuded kandidaatidele leiate sotsiaaltöö spetsialistide ametijuhenditest.

Kontakt Rahel Tamm, tel 5627 7072 e-post: rahel.tamm@ylenurme.ee