Teated

« Tagasi

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2020. aastal

Kambja vallavalitsuse 2. juuli 2020 korraldustega nr 1981 ja 1982 kinnitati hajaasustuse programmist 2020-ndal aastal toetuse saajad. Vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 17 lõikele 5 avalikustab kohalik omavalitsus oma veebilehel informatsiooni toetuse andmise kohta, märkides toetuse saaja, projekti nimetuse ja toetuse suuruse.

Arved Küngas
maaspetsialist