Toetuse saajad hajaasustuse programmist

10.07.20

 

Toetuse saajad 2020. aasta voorus:

Taotleja Projekti nimi Toetus
Anti Roosipuu Kleisi talu puurkaevu rajamine 3392,88
Martti Ehasalu Kambja vald, Lepiku küla, Augusti veesüsteemid –
rauaeemaldusseadme paigaldamine
956,00
Avo Alliksaar
Rivo Vahtla
Sepa ja Uussepa kinnistute ühispuurkaevu rajamine 7075,00
Kert Lillemäe Hiie, Täsvere küla, Kambja vald Tartumaa,
kanalisatsiooni renoveerimine
4148,64
Klaarika Tuul Tähelille MÜ lokaalse kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 1608,00
Henari Nõu Linnavere tee 23 ,Lemmatsi küla, veesüsteemi rajamine 3983,82
Rivo Vahtla Uussepale kanalisatsioonisüsteemi rajamine 1723,78
Reelika Zuravljov Aasa talu puurkaev 5226,00
Madis Pukk Uue puurkaevu rajamine (Pargi kortermaja, Kavandu küla) 6464,16
Kerstin Vertov Paju kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2010,00
Simon Tenisson
Kevin Kupper
Jaagu ja Männisalu talude veesüsteemide valdkonna projekt 6500,00
Rait Ojanurme Pühi küla, Uue-Laari kinnistu puurkaevu rajamine 5025,00
Raiko Randaru Sirvaku küla, Kambja Vald, Jamsi veesüsteem salvkaevust majja 1300,00
Martin Sondberg Vana-Kuuste küla Taga-Männiku septiku + imbväljaku rajamine 2251,20
Enn Köösel Rebaseaia septik 3760,00
Jan Mustjõgi Männi puurkaevu rajamine 5849,10
Ivar Oja Õie kinnistule biopuhasti ja sellega kaasneva torustiku paigaldus 4274,06
Ahti Arend Paikmäe, Paali küla, Kambja vald puurkaevu rajamine 4381,80
Magnus Ott Omapuhasti rajamine Alliku talu(katastritunnus 28203:006:0110) kinnistule 2202,96

 

 

Taotluste rahastamise otsused 2019 aasta voorus:

 

Toetuse saajad eelmistes voorudes:

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste tingimuslik rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru toetuste mitterahastamine

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2017. aastal