Toetuse saajad hajaasustuse programmist

28.11.22

Toetuse saajad 2022. a voorus

Toetuse saaja

Projekt

Toetuse suurus

Aivar Pruuli

Udumäe veesüsteemid

5141,50

Taavi Unt

Suure-Koidu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2468,28

Valeria Mamontova

Veesüsteemide valdkond

6500,00

Mariliis Malm

Metsanurga talu puurkaevu rajamine

5318,46

Urmo Kask
Taivo Kask

Puurkaevu rajamine joogi- ja tarbevee jaoks

9507,30

Rainer Pärna

Tõrutamme puurkaev

3250,00

Rainer Pärna

Tõrutamme biopuhasti

3250,00

Asta Lamp

Kasesalu uue kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4538,00

Kaido Erik

Kanalisatsioonisüsteemid

4478,28

Erko Nugis

Puurkaevu rajamine

5507,40

Diana Tuulik

Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, salvkaevu ehitamine

2462,12

Erki Guhse

Ääsi kinnistu kanalisatsioonitorustikud

4132,83

Marten Noorem

Mäekopa kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5776,74

Annely Põldaru

Kanalisatsioonisüsteemid

3706,44

Priit Kure
Hardo Vilimäe

Puurkaev

3316,50

Remo Mäoma

Kanalisatsioonisüsteemid

2978,82

Reeda Kütt

Puurkaevu ja torustiku rajamine koos veetõste ja –puhastusseadmetega

5487,30

Raimo Rosenthal

Marguse kanalisatsioonisüsteemid

1067,33

Remo Mäoma

Kapri talu juurdepääsutee

1369,48

Kinnitatud Kambja vallavalitsuse

Toetuse saajad 2021. a voorus

Kinnitatud Kambja vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 3024

Taotleja

Projekt

Toetuse suurus

Peeter Aan

Puurkaevu rajamine

5185,80

Margus Paide

Kahro talu puurkaev

4265,22

Jalmar Loigu

Lennu 14 puurkaevu ja torustiku rajamine

koos veetõste ja –puhastusseadmetega

5250,00

Merle Roos

Mäeküla Tornitähe kinnistu puurkaev ja veesüsteemid

4848,00

Kadri Isakar

Ralf Jänes

Riina Lõhmus

Aadressil Pangodi AÜ 16, Sulu küla, Kambja vald,

Tartu maakond, katastritunnus: 28201:001:0004

asuvast veevarustussüsteemist saadava joogivee

kvaliteedi parandamine: puurkaevu renoveerimine

(sh olemasoleva puurkaevu seadustamine, puurkaevu läbipesu, pumbasüsteemi renoveerimine)

3600,00

Andres Puusaag

Riia mnt 231 kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2879,93

Mailis Prants

Puurkaevu rajamine tõsteseadmete ja veetrassi ehitusega

5829,00

Ivar Tedremaa

Sepa talu puurkaevu rajamine

6499,00

Egle Haljassaar

Puurkaevu rajamine

5125,50

Urmas Ereline

Lavendli puurkaevu rajamine

4264,00

Urmo Ojasalu

Puurkaevu rajamine

5004,90

Eneli Aaving

Niidumetsa majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine

1729,00

Kaido Novikov

Tõnu Mõistus

Saarelaane ja Rõõmuallika ühispuurkaevu rajamine

9587,70

Jaanek Anderson

Tatraoru AÜ 22 kanalisatsiooni rajamine

3015,00

Marina Liira

Kanalisatsioonisüsteemi valdkond. Septiku paigaldamine ja

imbväljaku rajamine

1929,60

Klaarika Tuul

Tähelille puurkaevu rajamine

2948,00

Jannely Punnisson

Pedasmäe AÜ 11 biopuhasti paigaldus koos kaevetöödega

3618,00

Janek Suits

Pugu puurkaevu rajamine

4421,35

 

 

Toetuse saajad 2020. aasta voorus:

Taotleja Projekti nimi Toetus
Anti Roosipuu Kleisi talu puurkaevu rajamine 3392,88
Martti Ehasalu Kambja vald, Lepiku küla, Augusti veesüsteemid –
rauaeemaldusseadme paigaldamine
956,00
Avo Alliksaar
Rivo Vahtla
Sepa ja Uussepa kinnistute ühispuurkaevu rajamine 7075,00
Kert Lillemäe Hiie, Täsvere küla, Kambja vald Tartumaa,
kanalisatsiooni renoveerimine
4148,64
Klaarika Tuul Tähelille MÜ lokaalse kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 1608,00
Henari Nõu Linnavere tee 23 ,Lemmatsi küla, veesüsteemi rajamine 3983,82
Rivo Vahtla Uussepale kanalisatsioonisüsteemi rajamine 1723,78
Reelika Zuravljov Aasa talu puurkaev 5226,00
Madis Pukk Uue puurkaevu rajamine (Pargi kortermaja, Kavandu küla) 6464,16
Kerstin Vertov Paju kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2010,00
Simon Tenisson
Kevin Kupper
Jaagu ja Männisalu talude veesüsteemide valdkonna projekt 6500,00
Rait Ojanurme Pühi küla, Uue-Laari kinnistu puurkaevu rajamine 5025,00
Raiko Randaru Sirvaku küla, Kambja Vald, Jamsi veesüsteem salvkaevust majja 1300,00
Martin Sondberg Vana-Kuuste küla Taga-Männiku septiku + imbväljaku rajamine 2251,20
Enn Köösel Rebaseaia septik 3760,00
Jan Mustjõgi Männi puurkaevu rajamine 5849,10
Ivar Oja Õie kinnistule biopuhasti ja sellega kaasneva torustiku paigaldus 4274,06
Ahti Arend Paikmäe, Paali küla, Kambja vald puurkaevu rajamine 4381,80
Magnus Ott Omapuhasti rajamine Alliku talu(katastritunnus 28203:006:0110) kinnistule 2202,96

 

 

Taotluste rahastamise otsused 2019 aasta voorus:

 

Toetuse saajad eelmistes voorudes:

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste tingimuslik rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru toetuste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru toetuste mitterahastamine

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2017. aastal