Hooldajatoetus

25.01.24

 

Hoolduse seadmist ja hooldajatoetust saab taotleda isik, kes hooldab suure abivajadusega isikut. Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise eelduseks on hooldatava abivajaduse hindamine.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise kalendrikuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval hooldaja arvelduskontole. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

Hooldajatoetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või järgmistel juhtudel:

 1. hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 2. hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevaringses hoolekandeasutuses;
 3. hooldajale sügava või raske puude määramine;
 4. hooldusvajaduse vähenemine;
 5. hooldatava või hooldaja surm;
 6. hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
 7. hooldaja avalduse alusel.

Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama hiljemalt 10 päeva jooksul vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa:

 1. hoolduse lõpetamise;
 2. määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
 3. hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise. 

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.

Taotlemine

 

Taotluse saab esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@kambja.ee või
 • pöörduda Kambja vallamajja (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja). Palume vastuvõtuaeg eelnevalt sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

Õigusaktid

Täiendav teave (täisealised)

Tiina Lobjakas

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 502 5840
e-post tiina.lobjakas@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel


Täiendav teave (lapsed)

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Puhkusel 11.–31.07