Teated

« Tagasi

Koolikorraldus alates 11. jaanuarist

Vallavalitsus arutas 07.01.21 istungil koolikorraldust alates 11.01.2021.

Otsustati, et valla haridusasutused jätkavad alates 11. jaanuarist tööd kontaktõppena va Ülenurme gümnaasium, kus rakendatakse osalist kontaktõpet, ettevaatusabinõusid kasutades, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt (https://www.riigiteataja.ee/akt/331122020010).

Samuti otsustati tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 1. detsembri 2020 korraldus nr 2326 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks huvitegevuse korraldamine", millega peatati huvitegevus ajutiselt Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones, MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskustes Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas ning huvitegevus Ülenurme gümnaasiumi spordihoone jõusaalis.

Aga ka huvitegevuse korraldamisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse kehtestatud juhistest (https://www.riigiteataja.ee/akt/331122020010).

Koolikorraldus Ülenurme gümnaasiumis

Ajavahemikul 11.-31.01.2021 on Ülenurme gümnaasiumi spordihoones sportimine ja treenimine lubatud ainult Ülenurme gümnaasiumi õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja ja peab olema tagatud kokkupuute vältimine teiste rühmadega.

Peatada kohustusliku kooliujumise programm II klassidele nakkuse leviku ja kontrolli stabiliseerumiseni tuginedes rahvarohkusele AURA keskuse garderoobides, mitme grupi samaaegsele viibimisele ujulas ning bussis tihedale koosviibimisele vähemalt 15 minutit.

Pidada vajalikuks õpilaste hajutamine koroonaviiruse leviku vältimiseks jaanuaris 2021 alljärgnevalt:

Kuupäev

Kontaktõpe

(õpilased koolis,
õppetöö toimub vastavalt
kontaktõppe päevakavale)

Õpil

arv

Distantsõpe

(õpilased kodus,
õppetöö toimub vastavalt
distantsõppe päevakavale)

Õpil

arv

11.– 15.01.

1. klassid

96

4. klassid

125

 

2. klassid

118

5. klassid

121

 

3.klassid

143

   
 

6. klassid

105

7. klassid

84

 

9. klassid

79

8. klassid

72

 

12. klassid

49

10. klassid

63

     

11. klassid

66

KOKKU

 

590

 

531

18.–22.01.

1. klassid

96

3. klassid

143

 

2. klassid

118

5.klassid

121

 

4.klassid

125

   
 

7. klassid

84

6. klassid

105

 

9. klassid

79

8. klassid

72

 

10. klassid

63

11. klassid

66

 

12. klassid

49

   

KOKKU

 

614

 

507

25.–29. 01.

1. klassid

96

3. klassid

143

 

2. klassid

118

4.klassid

125

 

5.klassid

121

   
 

8. klassid

72

6. klassid

105

 

9. klassid

79

7. klassid

84

 

11. klassid

66

10. klassid

63

 

12. klassid

49

   

KOKKU

 

601

 

520

Koolimaja ruumides on tungiv soovitus kõigil maski kanda, v.a alla 12-aastased õpilased.