13 okt , 2015

Kambja Vallavalitsuse 24.09.2015. a korraldusega nr 616 kehtestati Kambja vallas Sipe külas Karikakra kinnistu detailplaneering.

Loe lisa...

 • Ivask: Swedbank trügib sisse lahtisest uksest

   Elva tarbijate ühistu juhatuse esimees Hando Ivask avaldab nõutust Swedbanki eilise pressiteate puhul, milles kindlas kõneviisis teavitati panga poolt sularahateenuse pakkumise alustamisest Kambja poes alates tänavu 1. novembrist.

 • Pangabuss lõpetab - sularaha saab poest

   Swedbank kasvatab sularaha kättesaadavust maapiirkondades, asendades 1-2 korda kuu jooksul Eesti 50 asulat külastava pangabussi püsiva ning igapäevast teenustasuta sularaha väljavõttu võimaldava lahendusega. Lisaks pakutakse edaspidi senistes pangabussi peatuskohtades vajaduspõhiselt ka nõustaja teenust.

 • Maastik tuulikuga

   Aastakümneid olid Kullaga küla põllud ja talud harjunud Hans Rätsepa poolt 19. sajandil ehitatud hollandi tüüpi tuulikuga. See jahvatas ümberkaudsete talumeeste vilja kuni 1940. aastate lõpuni. 2012. märtsis algatas külaelanik Raik-Hiio Mikelsaar idee taastada tuulik. 

 • Konsum kosutab nii Kambja mainet kui kambjalaste elukvaliteeti

   Pärast Konsumi avamist võib liialdamata väita, et elu Kambjas ei ole enam endine, sest suurpoe olemasolu kosutab nii aleviku mainet kui siinsete elanike elukvaliteeti.

 • Väärtused ja väljakutsed

   Ikka on mõtiskletud, arutletud ja võib-olla isegi vaieldud selle üle, mis on mingi kooli oma nägu. On see maja või inimesed, saavutused või traditsioonid või hoopis sõnulseletamatu võlu, mis sind konkreetse kooli juurde ikka ja jälle tagasi tõmbab.

Veel uudiseid | Ametlikud teated

Seoses maikuust jõustunud sigade katku tõrje-eeskirja muudatusega peab seakasvataja  teavitama Veterinaar- ja Toiduametit (piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti) sea oma tarbeks tapmise soovist vähemalt 48 tundi ette.  

Loe lisa...

Kambja laulukoor.

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul. Vallaõigused taastati 16.05.1991.

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal. Kambja kihelkond on olnud ajalooliselt Tartumaa lõunapoolse osa keskus ja Tartu linna väljund lõunasse ning on seda ka tänapäeval. Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. a Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas. 

Valda läbivad Tallinn - Luhamaa, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva maantee ning Tartu - Orava raudtee.

Kambja naabervaldadeks on Haaslava, Ülenurme ja Nõo vald Tartumaal, Palupera vald Valgamaal ning Valgjärve, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vald Põlvamaal.

Ilm

Kambja
[Täpsemalt]