01 sept , 2015

Kambja Vallavalitsuse 19.08.2015 korraldusega nr 583 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallas Sipe külas Karikakra kinnistu detailplaneering.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsus teatab, et Kambja Vallavalitsuse 23.07.2015 korraldusega nr 552 algatati Kambja aleviku Ülase tn 2a maaüksuse (katastritunnus 28201:001:0083) ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega ca 12 ha.

Loe lisa...

Vallavalitsus andis AS-le Ehitustrust ehituse teostamiseks loa sulgeda transpordivahendite ja jalakäijate liiklus Kambja alevikus Pargi tänava alguses kuni 17.08.2015. a.

Loe lisa...

Seoses maikuust jõustunud sigade katku tõrje-eeskirja muudatusega peab seakasvataja  teavitama Veterinaar- ja Toiduametit (piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti) sea oma tarbeks tapmise soovist vähemalt 48 tundi ette.  

Loe lisa...

Kambja laulukoor.

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul. Vallaõigused taastati 16.05.1991.

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal. Kambja kihelkond on olnud ajalooliselt Tartumaa lõunapoolse osa keskus ja Tartu linna väljund lõunasse ning on seda ka tänapäeval. Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. a Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas. 

Valda läbivad Tallinn - Luhamaa, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva maantee ning Tartu - Orava raudtee.

Kambja naabervaldadeks on Haaslava, Ülenurme ja Nõo vald Tartumaal, Palupera vald Valgamaal ning Valgjärve, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vald Põlvamaal.

Ilm

Kambja
[Täpsemalt]