27 apr , 2015

Veel uudiseid | Ametlikud teated

Kambja vallavalitsus ostab Unipiha koolile küttepuid.

Loe lisa...

 Kambja vallavalitsus korraldab koostöös aktsiaseltsiga Epler & Lorenz ohtlike jäätmete kogumisringi ja suuremõõtmeliste jäätmete vastuvõtu.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 10. aprilli 2015. a korraldusega nr 454 kehtestati Kambja vallas Palumäe külas Künka maaüksuse detailplaneering.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 02. aprilli 2015. a korraldusega nr 449 algatati Kambja vallas Virulase külas Toomingaoru (kü 28203:004:0329) ja Männioru (kü 28203:004:0328) maaüksuste ning lähiümbruse detailplaneeringu koostamine kogupinnaga 3,0 ha.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 26. märtsi 2015. a korraldusega nr 442 algatati Kambja vallas Sipe külas Karikakra (kü 28204:004:0201) maaüksuse detailplaneeringu koostamine kogupinnaga 0,75 ha.

Loe lisa...

Kambja Valla 03.03.2015 korraldusega nr 414 on keelatud Kambja vallale kuuluvatel kruusakattega teedel mootorsõidukite, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmine alates 04.03.2015, kuni teede kandevõime taastumiseni.

18. märtsist 2015 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Loe lisa...

Kambja laulukoor.

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul. Vallaõigused taastati 16.05.1991.

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal. Kambja kihelkond on olnud ajalooliselt Tartumaa lõunapoolse osa keskus ja Tartu linna väljund lõunasse ning on seda ka tänapäeval. Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. a Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas. 

Valda läbivad Tallinn - Luhamaa, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva maantee ning Tartu - Orava raudtee.

Kambja naabervaldadeks on Haaslava, Ülenurme ja Nõo vald Tartumaal, Palupera vald Valgamaal ning Valgjärve, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vald Põlvamaal.

Ilm

Kambja
[Täpsemalt]