Teated

« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse teade (OÜ B&W Metall, Soinaste küla)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Kambja vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Kambja vallavalitsus teatab, et on saanud keskkonnaametist Osaühing B&W Metall (registrikood: 11377067) (aadress Tähe tn 28-6, Tartu linn, 50103 Tartu maakond) poolt esitatud keskkonnaloa taotluse alusel on valminud keskkonnaloa nr KL-508678 eelnõu ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõu. Ettevõtte käitis asub aadressil Jalaka tn 85, Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond (katastritunnus 94901:006:0183). Ettevõtte põhitegevusala on mehaaniline metallitöötlus.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt: 

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload" ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" alt menetlusenumbriga M-111252, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1004456-3 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-111252-7 alt.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE