Teated

« Tagasi

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused:

 

Ehitusload

Lepiku külas Paali maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks (ehr kood 221347739); 

Ülenurme alevikus Villa tänava sademeveetorustiku rajamiseks (ehr kood 221348736); 

Tõrvandi alevikus Kummeli tn 4 kahe korteriga elamu püstitamiseks (ehr kood 121346944);

Tõrvandi alevikus Kummeli tn 5 kahe korteriga elamu püstitamiseks (ehr kood 121346945);

Tõrvandi alevikus Kummeli tn 9 kahe korteriga elamu püstitamiseks (ehr kood 121346953);

Külitse alevikus Näki tee 61 päikeseelektrijaama rajamiseks (ehr kood 221347097); 

Külitse alevikus Vabadiku maaüksusele puurkaevu rajamiseks (ehr kood 221351234).

Korraldus nr 2238

 

Kasutusload

Õssu külas Karja tee 19 üksikelamule (ehr kood 120874056); 

Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 2 ridaelamule (ehr kood 121325596).

Korraldus nr 2239

 

Projekteerimistingimused

Lemmatsi külas Kannistiku tee 22 (kat tunnus 94901:005:1724) abihoonete projekteerimiseks; 

Lemmatsi külas Vanapapli tee 2 (kat tunnus 94901:005:0997) aiamaja projekteerimiseks.

Korraldus nr 2237

 

Load ilmuvad ehitisregistrisse pärast sissekandmist.