Teated

« Tagasi

Ideekorje Ülenurme alevikku rajatava kogu pere puhke- ja spordipargi planeerimiseks

Planeeringu asukoht kaardil.

Kambja vallavalitsus on algatanud Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiga rajada sinna puhke-, spordi- ja virgestusala. 23 ha suurune planeeringuala paikneb Ülenurme alevikus Porijõe ja Kaasiku, Luha tänava ning Mõisniku tänava elamupiirkonna vahelisel alal.

Mängides puhata või puhates mängida ei taha ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud. Seetõttu korraldab Kambja vallavalitsus avaliku ideekorje konkursi, et kaasata maaüksuse planeerimistegevusse ka elanikud. Elanike kaasamisega saab parema nägemuse sellest, millised on elanike ootused ja soovid Jõeveere maaüksuse kasutamisel, millised tegevused on eelistatud.

Idee saab esitada igaüks.

Ettepanekuid saab saata 10. novembrini 2020 e-vormiga või e-posti teel vald@ylenurme.ee, vald@kambja.ee.

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see oleks suunatud avalikkusele ja pakuks huvi võimalikult suurele sihtgrupile. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Kambja valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama:

  1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2. nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma vanus jm olulised tunnused);
  4. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks lisaks oluline teada).

Peale ideekorje lõppu vaatab vallavalitsus üle kõik laekunud ideed ning valmistab täiendavalt juurde sisendi detailplaneeringu koostamiseks. Peale eskiislahenduse koostamist-valmimist korraldab vallavalitsus kindlasti eskiislahenduse avaliku väljapaneku, kus kodanikel on võimalik tutvuda koostatud lahendusega ning avaldada arvamust valminud lahenduse kohta. Vallavalitsus avaldab infot planeeringu kohta ajalehes „Postimees", „Olevik ja Koduvald", Kambja valla veebilehel ja kindlasti ka sotsiaalmeedias.

Pane oma idee kirja - võib olla saab just Sinu mõte teoks!

Küsimustega võib pöörduda vallavalitsuse arendusjuhi Kristi Kulli (kristi.kull@ylenurme.ee) poole.

Andmed planeeringuala kohta:

Nimi: Jõeveere
KÜ tunnus: 28301:001:0587
Pindala: 232 614 m2
Sihtotstarve: maatulundusmaa 100%