Teated

« Tagasi

Juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele

Kambja Vallavalitsuse juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele 2020/21 õppeaasta töö korraldamiseks

 

Kambja Vallavalitsus lähtub juhiste koostamisel Terviseameti ja haridus- ja teadusministeeriumi soovitustest.

 

Laste lasteaeda toomine.

Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja teda toob terve lapsevanem või volitatud isik.

Lapsevanematel ja teistel lasteaia personali hulka mitte kuuluvatel isikutel viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lapsevanemale üleandmine korraldada võimalusel õuealal või tuulekojas.

Lapse lasteaeda tulekul hindab rühmatöötaja lapse tervise seisundit (ja sh võimalusel mõõdab kontaktivabalt lapse kehatemperatuuri).

 

Lasteaiaga harjutamine.

Esimest korda lasteaia või lastehoiu teed alustava lapse puhul vältida tavapärast lasteasutusega harjutamist viisil, kus lapsevanem on vahetult rühmaruumis oma ja teiste laste juures.

Harjutamine lapsevanema osalusel korraldada õuealal. Palume usaldada kompetentseid rühmameeskonna liikmeid (harjutamine ilma lapsevanema osaluseta). Põhjendatud vajadusel võib harjutamist korraldada rühmaruumis nii, et vanem ei viibi kohal üle 15 minuti.

Ainult erijuhul, kui õueala puudub või territoorium on liiga väike, võib lapsevanem minna lapsega riidehoidu ja saata rühmaukseni.

Siseruumides on lapsevanematel soovituslik kanda maski.

 

Tegevused lasteaias.

Igapäeva tegevused viia lasteaias läbi väiksemates gruppides ja eelistades õuetegevusi ning seeläbi vähendada lähikontakte.

Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta üks temale tähtis mänguasi (nt kaisukas).

 

Tegevused lasteaias Covid-19 diagnoosi (kui isik on testitud ja testi tulemus oli positiivne) või lähikontakti korral

Määrata kindlaks, kes on lasteasutusepoolne kontaktisik, kes annab Terviseametile ja vallavalitsusele informatsiooni, kui asutuse töötaja või laps on andnud positiivse Covid-19 testi.

Kui õpetaja/rühmatöötaja/laps käis sümptomitega lasteaias ja liikus erinevates rühmades ja /või ruumides, tuleb antud lasteaed sulgeda.

Kui õpetaja/rühmatöötaja/laps käis sümptomitega lasteaias ühe rühma piires ja teiste ruumides ei olnud, siis suletakse vaid antud rühm.

Kui positiivse testi tulemuse on andnud lapsevanem, kelle laps käis ikkagi 3-5 päeva enne seda lasteaias, viibis ainult oma rühmaruumis, siis suletakse vaid antud rühm. Lapsevanem peab olukorrast lasteaeda viivitamatult teavitama.

Kui õpetaja/rühmatöötaja/laps on osutunud lähikontaktseks, tuleb järgida kõiki Terviseameti antud juhiseid (jääda eneseisolatsiooni, jälgida oma tervist). Haigustunnuste tekkimisel (nohu, köha, kurguvalu, palavik, hingamisraskus vms) võtta ühendust oma perearstiga ja võtta saatekiri testimisele. Lasteaeda ega rühma sulgema ei pea.

Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja last ei vii ka lasteaeda! Lasteaiarühm jääb sel juhul avatuks, (jälgitakse tervist ja hügieeninõudeid, ollakse tähelepanelikud).

 

Lasteaia kohatasu.

Kui koroonaviiruse leviku tõttu tuleb sulgeda lasteaed või mõni rühm, siis selle aja eest, mil rühm või lasteaed kinni oli, vald lasteaia kohatasu ei küsi. Tagasiarvestus on näha järgmise kuu kohatasu arvel.

 

Lisainfot:

- Täpsemad käitumisjuhised viiruse leviku ennetamiseks:https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc

- Info lasteaedade töökorralduse kohta Terviseameti lehelt: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too

- Veel kord vaadata üle ka juhend lasteaedadele ja lastehoidudele (eriti pindade desinfitseerimise jmt osas):    https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdff

- Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele (infot uuendatakse igal reedel) https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele