Teated

« Tagasi

Konkurss Ülenurme lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ülenurme Lasteaia Nurmepesa direktori ametikoha täitmiseks.
 

Nõuded kandidaadile: 

 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;
 • õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.

Tööülesanded:

 • lasteaia kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
 • lasteaia toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;
 • lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine.

Omalt poolt pakume:

 • 49 päeva puhkust;
 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • stabiilset tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks.


Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 11. augustiks 2020 e-posti aadressil vald@kambja.ee või kirjalikult Kambja Vallavalitsuse aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald 61714, Tartumaa, märgusõnaga „Nurmepesa direktori konkurss".

Kontaktisik vallasekretär Marina Lehismets, tel 5688 5812.