Teated

« Tagasi

Huvihariduse toetuste taotlusvooru tähtaja pikendamine

Seoses kehtinud eriolukorraga ning ebapiisava taotluste arvu tõttu otsustas vallavalitsus kuulutada välja täiendava taotlusvooru huvitegevuse ja huvihariduse taotluste esitamiseks perioodiks september kuni detsember 2020. Taotluste esitamise tähtaeg on 14.08.2020.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised: 

  1. teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja noorte võistlustel osalemise ja muude üritustega seotud transpordikulude katmiseks;
  2. õppuri toetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja kulude katmiseks;
  3. transporditoetus, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks nii huviringis osalemiseks kui ka huviala võistlustel osalemiseks.

Toetust ei või kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Eraisikud saavad toetust taotleda aastaringselt.

 

Kambja Vallavalitsuse 14.05.2020 korraldus nr 1889