Teated

« Tagasi

Külitse aleviku Takja detailplaneeringu kehtestamine

Kambja Vallavalitsus kehtestas 06.02.2020.a korraldusega nr 1668 Külitse alevikus asuva Takja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga on ette nähtud Takja maaüksuse jagamine 11 eraldiseisvaks krundiks (9 elamumaa krunti, 1 sotsiaalmaa krunt ja 1 transpordimaa krunt). Elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigused üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja rajamiseks ning määratud arhitektuurinõuded hoonetele. Lisaks on planeeringuga antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustatusele.

Detailplaneering on kättesaadav Kambja vallaveebis