Teated

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust detailplaneeringu täpsustamiseks, mille kohta oodatakse arvamusi hiljemalt 06.10.2020

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Kambja vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust detailplaneeringu täpsustamiseks, mille kohta oodatakse arvamusi hiljemalt 06.10.2020

2019 aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava , milles lepiti kokku eesmärkides aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on: Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu-...

Valla elanike rahuloluküsitlus

2019 aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava , milles lepiti kokku eesmärkides aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on: Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu-...

Kambja vallavalitsus kutsub osalema valla tunnuslause ideekorjel.

Kambja valla tunnuslause konkurss

Kambja vallavalitsus kutsub osalema valla tunnuslause ideekorjel.

Kambja vallavalitsus otsib ühendatud vallalehele Olevik ja Koduvald uut nime!

Otsime Kambja valla lehele uut nime!

Kambja vallavalitsus otsib ühendatud vallalehele Olevik ja Koduvald uut nime!

Kambja, Räni, Tõrvandi, Ülenurme alevikus, Kammeri, Lemmatsi, Raanitsa, Soinaste, Suure-Kambja, Uhti ja Õssu külas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Kambja, Räni, Tõrvandi, Ülenurme alevikus, Kammeri, Lemmatsi, Raanitsa, Soinaste, Suure-Kambja, Uhti ja Õssu külas.

Kullagal, Külitsel, Lemmatsis, Lepikul, Paalis, Pühis, Reolas, Sulus, Uhtil, Visnapuul, Vana-Kuustes.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Kullagal, Külitsel, Lemmatsis, Lepikul, Paalis, Pühis, Reolas, Sulus, Uhtil, Visnapuul, Vana-Kuustes.

Ettepanekuid arengukava kohta saab esitada kuni 16. septembrini.

Ülenurme lasteaia Nurmepesa arengukava eelnõu väljapanek

Ettepanekuid arengukava kohta saab esitada kuni 16. septembrini.

Kambja Vallavalitsuse juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele 2020/21 õppeaasta töö korraldamiseks

Juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele

Kambja Vallavalitsuse juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele 2020/21 õppeaasta töö korraldamiseks

Kambja vallavalitsuse 2. juuli 2020 korraldustega nr 1981 ja 1982 kinnitati hajaasustuse programmist 2020-ndal aastal toetuse saajad. Vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruse nr 14...

Toetuse saajad hajaasustuse programmist 2020. aastal

Kambja vallavalitsuse 2. juuli 2020 korraldustega nr 1981 ja 1982 kinnitati hajaasustuse programmist 2020-ndal aastal toetuse saajad. Vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018.a määruse nr 14...

Külitse, Lemmatsi, Reola, Räni, Sirvaku, Soinaste, Täsvere, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Külitse, Lemmatsi, Reola, Räni, Sirvaku, Soinaste, Täsvere, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Kaatsi, Kavandu, Palumäe, Pühi, Virulase ja Õssu asulas.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Kaatsi, Kavandu, Palumäe, Pühi, Virulase ja Õssu asulas.

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Ülenurme vallavolikogu 16.06.2015 määruse nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord" ning Kambja...

Volikogu tunnistas kehtetuks 8 määrust

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Ülenurme vallavolikogu 16.06.2015 määruse nr 6 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord" ning Kambja...

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi ning saadab need arvamuse saamiseks riigikantseleile. Kambja vallavolikogu 30.06.2020 otsus nr 112 

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi

Vallavolikogu kiitis heaks Kambja valla vapi ja lipu uue kavandi ning saadab need arvamuse saamiseks riigikantseleile. Kambja vallavolikogu 30.06.2020 otsus nr 112 

Vallavolikogu lubas vallavalitsusel korraldada riigihange Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks.

Riigihanke lubamine Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks

Vallavolikogu lubas vallavalitsusel korraldada riigihange Tõrvandi alevikus Papli tänava renoveerimiseks.

Volikogu kinnitas riigi lisaeelarvega Kambja vallale määratud investeeringutoetuse taotlemise aluseks olevate projektide esialgse nimekirja.

Vallavolikogu kinnitas COVID-19 eriolukorra investeeringutoetuse projektid

Volikogu kinnitas riigi lisaeelarvega Kambja vallale määratud investeeringutoetuse taotlemise aluseks olevate projektide esialgse nimekirja.

Kambja vallavalitsus esitab avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine meetme raames projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine...

Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimise omafinantseering

Kambja vallavalitsus esitab avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine meetme raames projekti „Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimine...

Kambja, Laane, Räni, Soinaste, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Kambja, Laane, Räni, Soinaste, Tõrvandi ja Ülenurme asulas.

Soinaste külas
Soinaste külas asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 06.-20.07.2020.

Soinaste küla Jaama planeeringu avalik väljapanek

Soinaste külas asuva Jaama maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek 06.-20.07.2020.

Aakaru, Lepiku, Räni, Sirvaku, Soinaste, Tõrvandi, Täsvere, Uhti, Õssu, Ülenurme asulas.

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Aakaru, Lepiku, Räni, Sirvaku, Soinaste, Tõrvandi, Täsvere, Uhti, Õssu, Ülenurme asulas.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3