Ühingust

30.08.18

Mittetulundusühing Kaasiku Aiad on 2017. aasta aprillis asutatud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad valdavas enamuses Kambja (endise Ülenurme) valla elanikud. 2018. aasta augustikuu seisuga on ühingus 34 liiget.

Ühingu ellukutsumise eesmärgiks oli aidata vallal korrastada põllumajandusmuuseumi taga oleval, vallale kuuluval Peenra kinnistul askeldavate aiamaapidajate tegevust. Praeguseks on ühingul sõlmitud vallaga 5-aastane leping maa kasutamise kohta.

Ühing lähtub oma tegevuses lisaks Eesti Vabariigi seadustele põhikirjast ja Ülenurme vallavalitsusega sõlmitud lepingust. Väljatöötamisel on kodukord.

 

Lingid dokumentidele:

-MTÜ Kaasiku Aiad põhikiri

-MTÜ Kaasiku Aiad kodukord

-MTÜ Kaasiku Aiad rekvisiidid ja juhatuse kontaktid

-MTÜ Kaasiku Aiad liikmeks astumise avaldus (vorm)