Konkursid ja vabad teenistuskohad

5.01.23

Vallavalitsuses hetkel vabadele ametikohtadele avalikke konkursse ei toimu.

Hallatavates asutustes

Ülenurme gümnaasium

Halduspartnerite juures

Aarike hooldekeskus