Toomas Arumägi

Kambja Vallavolikogu liige

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

Valimisliit Hoiame Head

tel +372 524 7605
e-post toomas.arumagi@gmail.com

Sünniaeg: 07.10.1976

Erakondlik kuuluvus: puudub

Olen abielus ja minu peres kasvab kolm last, kellest vanim on juba täiskasvanud ja noorim lasteaia viimases rühmas. Valla arengute ja tegemiste juures olen olnud volikogu liikmena viimases koosseisus ning täiendavalt maakomisjoni esimehena andnud panuse valla arengutesse.

Alates kooli lõpetamisest olen olnud Tõrvandi elanik ja minu elu on olnud tihedalt seotud päästega alustades kohe peale kooli teenistust tol ajal tuletõrjuja ametis Tõrvandi komandos. Päästetöö on kõik aastad olnud minu töö ja hobi koos. Alates riikliku teenuse kaugenemisest meie koduvallast, kui suleti Tõrvandi komando, olen loonud ja vedanud MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi vabatahtliku päästekomandona. Selle komando loomise algusest oli minu soov ja eesmärk pakkuda vallaelanikule kiireimat võimalikku abi ja selle nimel käib jätkuvalt igapäevane töö koos meie päästeseltsi vabatahtlikega. 

Valdade liitumise järgselt on meie vedada nii Tõrvandi, kui ka Kambja komandod ning mõtteid arenemiseks ning turvalisema kogukonna loomiseks jätkub. Olen ka OÜ Olme juhataja, hoides ja hoolides meie ümbrust ja kogukonda.

Meie valimisliidu lubadus on pakkuda valla elanikele turvaliseimat elu ja ohutumat kodu!

Hoiame head!