Teated

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametikoha täitmiseks

Kambja Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

ametikoha täitmiseks.

 

Nõuded kandidaadile:

 • haridus- või kultuurialane kõrgharidus
 • vähemalt kaheaastane erialane töökogemus ning juhtimiskogemus kohalikus omavalitsuses
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vähemalt ühe võõrkeele oskus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja teenistusülesandeid reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine
 • oskus töötada iseseisvalt
 • koostööoskus, hea suhtlemisoskus ning algatusvõime
 • hea pingetaluvus, analüüsi- ja sünteesivõime
 • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus
 • tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

 

Ametikoha põhieesmärgiks on korraldada Kambja valla haridus- ja kultuurielu, huvihariduse- ja noorsootöö korraldamine ja koordineerimine. Täpsemad teenistusülesanded on toodud ametijuhendis.

Omalt poolt pakume:

 • 35 päeva puhkust
 • võimalusi eneseteostamiseks
 • stabiilset tööd
 • koolitusi enesetäiendamiseks
 • tasuta jõusaali kasutamist
 • motiveerivat palka.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digitaalselt allkirjastatult 21. märtsiks 2024 e-posti aadressil vald@kambja.ee.

Täpsem info tel 5301 6055, abivallavanem Liis Rosin