Teated

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi ajutiselt äraoleva arendusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Kambja Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

arendusspetsialisti

ametikoha täitmiseks.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt majandusalane, finantsalane või juriidiline)
 • kohaliku omavalitsuse korraldust, hankeid reguleerivate õigusaktide ja arendusprojektide valdkonna põhjalik tundmine
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vähemalt ühe võõrkeele oskus
 • Kambja vallavalitsuse teabehalduse korralduse tundmine ja rakendamise oskus
 • enamlevinud standardtarkvara kasutamise oskus
 • oskus töötada iseseisvalt
 • koostööoskus, hea suhtlemisoskus ning algatusvõime
 • hea pingetaluvus, analüüsi- ja sünteesivõime
 • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus sektoris ning riigihangete registri ja erinevate toetuste taotlemise keskkondade tundmine (nt e-toetus; PRIA, KIK).

Teenistusse asumise aeg on märtsis 2024

Ametikoha põhieesmärgiks on arendustöö hallatavate asutustega, valla kogukondadega (sh külaseltsid ja aktiivgrupid) ning suhtlus ettevõtjatega. Rahastusprojektide kaardistamine ja koordineerimine, kogukonnaaktiivi nõustamine, hallatavate asutuste hangete nõustamine, koordineerimine ja rakendamine. Täpsemad teenistusülesanded on toodud ametijuhendis.

Omalt poolt pakume:

 • 35 päeva puhkust
 • võimalusi eneseteostamiseks
 • koolitusi enesetäiendamiseks
 • tasuta jõusaali kasutamist
 • motiveerivat palka.

Avaldus koos motivatsioonikirjaga, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 25. jaanuariks 2024 e-posti aadressil vald@kambja.ee.

Täpsem info tel 502 8538, vallavanem Illari Lään