Perekonnasündmuse tõend

26.03.24

Tõendi saab tellida e-rahvastikuregistrist:

Tellin tõendi

(E-rahvastikuregistris valida menüüs: Tõendite ja andmete küsimine > Perekonnasündmuse tõendi tellimine)

Kui teie perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, lahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea te esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Tõendeid väljastatakse sünni ja surma registreerimisel ning abielu sõlmimisel ja lahutamisel. Nimetatud tõendeid väljastatakse vajadusel eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Kui dokumenti sündmuse toimumise kohta on vaja hiljem, pärast sündmuse registreerimist (sündmus peab olema toimunud pärast 1.07.1926), saab selle tellida e-rahvastikuregistri e-teenuses (Menüüpunktis: Tõendite ja andmete küsimine > Perekonnasündmuse tõendi tellimine) või esitades avalduse sobivale maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Tartumaal Tartu linn), Tallinnas perekonnaseisuametile või Eesti välisesindusele asukohariigis.

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi paberkandjal väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurot. Notar väljastab rahvastikuregistri väljavõtteid, vaimulik korduvaid tõendeid ei väljasta.

Tõendil kajastuvad perekonnaseisuandmed sündmuse toimumise ajal olnud seisuga (nt nimed).

Enne tõendi või rahvastikuregistri väljavõtte taotlemist peate täpsustama, millise perekonnasündmuse või andmete tõendamiseks te dokumenti soovite. Kui vajadus on see dokument esitada välisriiki, soovitame sellest riigist küsida, millised on nende nõuded dokumendile ja selle sisule.

Eesti on sõlminud mitmed välislepingud, mille alusel väljastatakse tõendid ja rahvastikuregistri väljavõtteid lihtsustatud korras – need ei nõua täiendavat tõestust apostillimise, legaliseerimise või tõlkimise näol.