Laagritoetus

23.03.23

 

Laagritoetus on üks kord aastas makstav toetus (80€) laagris osaleva 7 - 19-aastase lapse, kes õpib üldhariduskooli päevases õppevormis, osalemistasu osaliseks katmiseks.

Laagritoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 2- kordset toimetulekupiiri.

Taotlusele tuleb lisada laagris osalemise tasu maksmise aluseks olev dokument või maksmist tõendav dokument. 

 

Esitan e-taotluse

 

Kestvus

Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest või taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast. Otsus tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul.

Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega.

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.
 

Taotlemine paberkandjal

Esitage paberil täidetud vorm koos laagris osalemise tasu maksmise aluseks oleva dokumendiga või maksmist tõendava dokumendiga Kambja vallamajas (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja) koos isikut tõendavat dokumendiga sotsiaaltööspetsialistile või teda asendavale ametnikule. Vajadusel saate blanketi ka ametnikult.

 

Õigusaktid

Täiendav teave

Tiina Lobjakas

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 741 6205502 5840
e-post tiina.lobjakas@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel