Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kohtkompostimise taotlemine

Kirjeldus

Taotlusega kinnitatakse biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmise asemel nende nõuetekohast kohtkompostimist.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine on kohustuslik kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid, samuti korter- ja eramajadel, kus ei ole neid võimalik nõuetekohaselt kohtkompostida. Jäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, pakitult paberist kottidesse või biolagunevatesse kottidesse.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete tekkekoha kinnistul on lubatud neid kohtkompostida kompostriga, mis vabastab jäätmevaldaja kogumismahuti kasutamise ja jäätmete üleandmise kohustusest. Hajaasustuses on lubatud kasutada aunkompostimist. Kompostimine ei välista jäämevaldaja võimalust kasutada jäätmete kogumismahutit ja anda jäätmeid üle jäätmevedajale.

Taotluse esitamine e-kirjaga või paberil

Taotluse vorm allalaadimiseks:

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud vorm saatke e-postiga aadressil vald@kambja.ee

Täidetud ja käsitsi allkirjastatud vorm esitada vallavalitsusele asutuse kantseleis Pargi 2, Ülenurme.

Õigusaktid

Täiendav teave:

Taivo Prants

keskkonnaspetsialist

tel +372 5919 3320
e-post taivo.prants@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel