Tervisetoetus

25.01.24

 

Tervisetoetust makstakse alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks:

  1. töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2. puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
  3. kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;
  4. nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis;
  5. pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus meditsiiniasutuse tõendi alusel;
  6. muudel tervisest tulenevad põhjendatud juhtudel (voodipäev, transport jms). 

Toetus kantakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest taotleja või taotleja poolt volitatud isiku või taotleja hoolekannet korraldava isiku pangakontole.

Taotlemine

Esitan e-taotluse

 

Taotluse saab esitada ka:

  • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@kambja.ee või
  • pöörduda Kambja vallamajja (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja). Palume vastuvõtuaeg eelnevalt sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

Õigusaktid

Täiendav teave

Meriliis Kuuslap

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5468 0008
e-post meriliis.kuuslap@kambja.ee

Puhkusel 01.–26.07