Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus

19.10.23

Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetust makstakse igakuiselt, va juulikuu eest, lapsevanema ühekordse taotluse alusel Tartumaa teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades lasteaiakohta kasutava lapse vanemale juhul, kui teise omavalitsuse kohamaksumus on suurem kui Kambja valla kehtestatud kohamaksumus. Toetust makstakse kohamaksumuste vahe ulatuses. 

Toetust makstakse pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse vanemale, kui terve kalendrikuu jooksul on samaaegselt täidetud kõik alljärgnevad tingimused: 

  1.  lapse ja vähemalt ühe vanema tegelik ja registrijärgne elukoht on Kambja vald;
  2.  vanem on esitanud Kambja valla munitsipaallasteaia kohataotluse ja eelistatud munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht;
  3.  laps on teise omavalitsuse munitsipaallasteaia nimekirjas. 

Toetuse maksmine otsustatakse ja väljamaksed toimuvad kalendrikuu jooksul eelmise kuu eest. Juunis ja juulis esitatud taotluste kohta teeb taotlust menetlev ametnik otsused septembris.  

Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega. 

Toetuse maksmine lõpetatakse, kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaedades kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole pakkumisest alates kahe kalendrikuu jooksul sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut.  

Taotlemine

Esitan e-taotluse

 

Taotluse saab esitada ka:

  • digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@kambja.ee või
  • pöörduda Kambja vallamajja (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja). Palume vastuvõtuaeg eelnevalt sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

Õigusaktid

Täiendav teave

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 5691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Puhkusel 11.–31.07