Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus

16.06.22

 

Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetust makstakse igakuiselt, va juulikuu eest lapsevanema ühekordse taotluse alusel Tartumaa teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades lasteaiakohta kasutava lapse vanemale juhul, kui teise omavalitsuse kohamaksumus on suurem kui Kambja valla kehtestatud kohamaksumus. Toetust makstakse kohamaksumuste vahe ulatuses.

Toetus on ette nähtud pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse vanemale, kui vanema kohataotluses eelistatud Kambja valla munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht.

Toetust makstakse eeldusel, et terve kalendrikuu jooksul on täidetud käesolevas määruses toetuse maksmiseks sätestatud tingimused.

 

Esitan e-taotluse

 

 

Kestvus

Väljamaksed toimuvad kalendrikuu jooksul eelmise kuu eest. Juunis ja juulis esitatud taotluste kohta teeb taotlust menetlev ametnik otsused septembris. 

Toetuse taotluse rahuldamisel loetakse sellekohane otsus taotlejale teatavaks tehtuks toetuse väljamakse tegemisega.

Toetuse maksmine lõpetatakse, kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaedades kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole pakkumisest alates kahe kalendrikuu jooksul sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut. 

Taotlemine paberkandjal

Esitage paberil täidetud vorm Kambja vallamajas (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja) koos isikut tõendavat dokumendiga sotsiaaltööspetsialistile või teda asendavale ametnikule. Vajadusel saate blanketi ka ametnikult.
 

Õigusaktid

 

Täiendav teave

Marge Maidla

sotsiaaltöö spetsialist

tel +372 750 26125691 1999
e-post marge.maidla@kambja.ee

Vastuvõtt kokkuleppel