Teated

2023. aasta I lisaeelarve maht on 138 370 eurot.

Võeti vastu Kambja valla 2023. aasta I lisaeelarve

2023. aasta I lisaeelarve maht on 138 370 eurot.

Kambja vallavalitsus soovib vallale kuuluvat maaüksust kasutada jätkuvalt piirkonna elanike tarbeks üldkasutatava maana ning maaüksusele rajada erinevaid spordi- ja puhkerajatiste atraktsioone.

Ülenurme alevikus asuva Vanamõisa platsi kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kambja vallavalitsus soovib vallale kuuluvat maaüksust kasutada jätkuvalt piirkonna elanike tarbeks üldkasutatava maana ning maaüksusele rajada erinevaid spordi- ja puhkerajatiste atraktsioone.

Arvestades piisavat mööblitarne aega, on otstarbekas Tõrvandi põhikooli mööbli ja sisustuselementide hange välja kuulutada.

Volikogu kiitis heaks Tõrvandi kooli mööbli ja sisustuselementide ostmise hanke

Arvestades piisavat mööblitarne aega, on otstarbekas Tõrvandi põhikooli mööbli ja sisustuselementide hange välja kuulutada.

Avalik väljapanek toimub 28. september kuni 11. oktoober. Ettepanekuid oodatakse 11. oktoobriks aadressile  vald@kambja.ee . Loe strateegiat

Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2024 kuni 2027 eelnõu väljapanek

Avalik väljapanek toimub 28. september kuni 11. oktoober. Ettepanekuid oodatakse 11. oktoobriks aadressile  vald@kambja.ee . Loe strateegiat

Austatud volikogu liige Kutsun Teid Kambja Vallavolikogu istungile, mis toimub kolmapäeval, 27. septembril 2023 algusega kell 17.00 Reola Kultuurimajas. Istungi päevakord ...

Kutse vallavolikogu istungile

Austatud volikogu liige Kutsun Teid Kambja Vallavolikogu istungile, mis toimub kolmapäeval, 27. septembril 2023 algusega kell 17.00 Reola Kultuurimajas. Istungi päevakord ...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Vereve maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja...

Kullaga külas asuva Vereve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Vereve maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Ülase tn 5a maaüksuse muutmiseks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoonete...

Kambja alevikus asuva Ülase tn 5a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Ülase tn 5a maaüksuse muutmiseks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoonete...

Planeeringu eesmärk on kaaluda maatulundusmaa sihtotstarbega Vainopõllu maaüksuse muutmist ärimaaks ning ehitusõiguse määramist ärihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Külitse alevikus asuva Vainopõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda maatulundusmaa sihtotstarbega Vainopõllu maaüksuse muutmist ärimaaks ning ehitusõiguse määramist ärihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarvetega Vaarika ja Maasika maaüksuste muutmiseks elamumaa sihtotstarvetega kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja...

Virulase külas asuvate Vaarika ja Maasika maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarvetega Vaarika ja Maasika maaüksuste muutmiseks elamumaa sihtotstarvetega kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja...

Planeeringu eesmärk on kaaluda 100% ärimaa sihtotstarbega Vanapapli tee 2 maaüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramist ärihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Lemmatsi külas asuva Vanapapli tee 2 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on kaaluda 100% ärimaa sihtotstarbega Vanapapli tee 2 maaüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramist ärihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringu eesmärk on muuta kehtivat detailplaneeringut Ringtee tn 43a ja Näki tee 2 kruntide osas – kaaluda kruntide liitmist, uue hoonestusala määramist ning hoone korruselisuse...

Tõrvandi alevikus asuvate Ringtee tn 43a ja Näki tee 2 maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Planeeringu eesmärk on muuta kehtivat detailplaneeringut Ringtee tn 43a ja Näki tee 2 kruntide osas – kaaluda kruntide liitmist, uue hoonestusala määramist ning hoone korruselisuse suurendamist...

Arvamusi eelnõu kohta saab esitada kuni 02.10.2023.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.–23.10.2023.

Räni aleviku Tiigrisilma tn 2 maaüksuse detailplaneeringu väljapanek

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10.–23.10.2023.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt muudetakse Kikkaoja tee 7 maaüksuse sihtotstarve elamumaaks. Krundile on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks.

Külitse aleviku Kikkaoja tee 7 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt muudetakse Kikkaoja tee 7 maaüksuse sihtotstarve elamumaaks. Krundile on kavandatud ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks.

Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt 29.09.2023.

Konkurss keskkonnaspetsialisti ametikoha täimiseks

Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt 29.09.2023.

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt on krundile lubatud ehitada kuni kolm hoonet, mille suurim lubatud ehitisealune pind on vastavalt krundile 430—500 m2. Arhitektuursete tingimuste osas...

Soinaste küla Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Koostatud planeeringulahenduse kohaselt on krundile lubatud ehitada kuni kolm hoonet, mille suurim lubatud ehitisealune pind on vastavalt krundile 430—500 m2. Arhitektuursete tingimuste osas näeb...

Vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Tõrvandi alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projekteerimiseks. Renoveeritav kaugküttetorustik kulgeb valdavalt Ringtee kinnistutel.

Tõrvandi aleviku Ringtee tn piirkonna kaugküttetorustiku projekteerimistingmuste avatud menetlus

Vallavalitsus menetleb projekteerimistingimusi Tõrvandi alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimise projekteerimiseks. Renoveeritav kaugküttetorustik kulgeb valdavalt Ringtee kinnistutel.

Teie arvamusi ootame hiljemalt 30.09.2023.
Kambja vallavolikogu otsustas 23.08.2023 istungil mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega Köstrimäe uuringuruumis.

Mittenõustumine geoloogilise uuringu loa väljastamisega Köstrimäe uuringuruumis

Kambja vallavolikogu otsustas 23.08.2023 istungil mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega Köstrimäe uuringuruumis.

Kambja vallavolikogu otsustas 23.08.2023 istungil anda nõusolek Kambja alevikus Männi tn 2a kinnistule MTÜ Tõrvandi Päästeselts kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamiseks.

Hoonestusõiguse lõpetamine Kambjas Männi tn 2a

Kambja vallavolikogu otsustas 23.08.2023 istungil anda nõusolek Kambja alevikus Männi tn 2a kinnistule MTÜ Tõrvandi Päästeselts kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamiseks.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 10