Teated

« Tagasi

Sihtasutuse Ülenurme Areng põhikirja muutmine

Kambja vallavolikogu 22.02.2023 istungil võeti vastu otsus, millega muudeti SA Ülenurme Areng põhikirja.  Sihtasutuse põhikirja muudeti, et kaasajastada ja laiendada sihtasutuse tegevusvaldkondi - Kambja vallas kohaliku võimu teostamiseks ja avalikuks otstarbeks vajalike ehitiste, haridus-, spordi- ja kultuuriehitiste ning sotsiaal- ja tehnilise taristu rajatiste ehitamine, haldamine ja ehitamise rahastamine.