Teated

« Tagasi

Konkursid planeerimisspetsialisti ja ehitusjärelevalve spetsialisti ametikoha täitmiseks [AEGUNUD]

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Peamised tööülesanded:

 • detailplaneeringute menetlemise korraldamine ja keskkonnamõju hindamisega seotud toimingute teostamine;
 • detailplaneeringutega seotud õigusaktide eelnõude koostamine;
 • vallavalitsuse ja volikogu istungite tarbeks eelnõude ettevalmistamine;
 • registrite haldamine ja arendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt arhitektuuri, maastikuarhitektuuri erialal);
 • tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • hea suhtlus-, analüüsi- ja väljendusoskus;
 • vähemalt C1-tasemel eesti keele oskus;
 • planeerimisoskus, algatusvõime ja loovus.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • hea pingetaluvus.

 Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • stabiilset tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks.

 

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusjärelevalve spetsialisti ametikoha täitmiseks

Peamised tööülesanded:

 • ehitamisega seotud taotluste menetlemine ehitusregistris ja ja vastavate teatiste/lubade ehitisregistrisse kandmine;
 • omavolilise ehitustegevuse ja ehitiste avastamine ja kontrollimine; vastavate ettekirjutuste tegemine, vastavate õigusaktide eelnõude koostamine;
 • ehitusloa või ehitusteatise saanud ehitistel ehitustööde dokumentatsioonile vastavuse kontrollimine, nõutud dokumentatsiooni olemasolu kontrollimine;
 • valminud ehitise ülevaatuse korraldamine ning ehitise ülevaatuse akti koostamine, ehitise kasutusloa vormistamine ja allkirjastamine.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus või erialane keskeriharidus ja vähemalt 2-aastane töökogemus ehitusvaldkonnas;
 • tööks vajalike tehniliste vahendite, arvutiprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • hea suhtlus-, analüüsi- ja väljendusoskus;
 • vähemalt C1-tasemel eesti keele oskus;
 • algatusvõime ja korrektsus.

Kasuks tuleb:

 • varasem teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • hea pingetaluvus.

 Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • stabiilset tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks.

 

Kandideerimise info:

Allkirjastatud kandideerimisavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridustõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 30.04.2021 Kambja vallavalitsusele e-posti aadressil vald@kambja.ee  Täpsemad tööülesanded ja nõuded kandidaadile leiate planeerimisspetsialisti ja ehitusjärelevalve spetsialisti ametijuhenditest.

Kontakt Timo Varik, tel 5684 1033 e-post: timo.varik@kambja.ee