Teated

Osale Kambja valla üldplaneeringu ideekorjes!

Kambja vallavalitsus ootab kuni 3. jaanuarini 2021 ideid ja ettepanekuid Kambja valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Ideekorje ärgitab arutlema valla tänase ja tulevase ruumi üle.

Üldplaneering on valla ruumilise arengu üks peamisi dokumente, mis seab arengueesmärgid järgnevaks 10–15 aastaks ning aitab tagada läbimõeldud maakasutuse ja ehitustegevuse.

Esitatavaks ideeks sobivad nii valla olemasolevad väärtused (mis kindlasti tuleks säilitada) kui ka vajalikud arengud.

Oma ettepaneku saad esitada läbi kaardirakenduse:

Esitan ettepaneku