Teated

Vastuvõtukord vallavalitsuses

 Seoses koroonaviiruse üha suureneva levikuga on vallavalitsuse ametnikud alates 16. novembrist osaliselt kaugtööl.

Vallavalitsusel on palve, et pöörduksite vallavalitsuse ametnike poole eelkõige helistades või kirjutades. Ametnikega on võimalik kohtuda vaid äärmisel vajadusel eelnevalt aeg kokku leppides. Kohtumisel tuleb kanda näomaski.

Sotsiaalosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT.
Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalosakonna juhatajaga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel.

Elukoha ja sünni registreerimist on võimalik teha elektrooniliselt: https://www.rahvastikuregister.ee/.

Elukohta ja sündi on võimalik Kambja vallavalitsuses registreerida vaid erandjuhtudel ja etteregistreerimisel registripidaja Ilve Kahro, tel 750 2600, ilve@ylenurme.ee

Paneme kõigile inimestele südamele, et rahvarohketes kohtades kannaksite võimalusel näomaski ning et desinfitseeriksite käsi. Kui olete jäänud haigeks, peate püsima kodus.

Terviseameti info ja juhised: https://www.terviseamet.ee/

Asjaajamiseks soovitatav kasutada eelkõige e-teenuseid, nõu küsimiseks helistada või saata ametnikule e-kiri.

Vallavalitsuse hallatavad asutused jätkavad oma tööd vastavalt Vabariigi Valitsuse ja muude valdkondlikele juhenditele. Juhistest lähtuvalt korraldab iga asutus iseseisvalt asutusesisese töökorralduse.