Teated

« Tagasi

Soojusenergia müügihind

OÜ SW Energia teatab, et alates 01. oktoobrist on soojusenergia müügihind Ülenurme, Tõrvandi ja Uhti kaugküttevõrgu tarbijatele 54,50 €/MWh. Hindadele lisandub seaduses ettenähtud käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kütusekulu.

Täiendav teave:

Rita Kiisk 
kliendihaldur
SW Energia OÜ

tel +372 447 7861
e-post rita.kiisk@swenergia.ee
www.swenergia.ee