Teated

« Tagasi

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Kambja vallavalitsus määras Tartu maakonnas Kambja vallas:

Soinaste külas asuva Kuslapuu tn 1 katastriüksuse (registriosa nr 1174504, katastriüksus tunnusega 94901:006:0236 sihtotstarbega maatulundusmaa suurusega 20,9685 ha) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 

  1. Kuslapuu tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001; E); 
  2. Tani, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M). 

Korraldus nr 1953