Teated

« Tagasi

Soinaste küla Jaama planeeringu avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.-20.07.2020 asukohaga Kambja vallavalitsuse kantselei aadressil Pargi tn 2, Ülenurme alevik ning Kambja vallaveebis.

Detailplaneeringu ala hõlmab Kambja vallas Soinaste külas Jaama katastriüksust ning selle lähialas reformimata riigimaal asuva juurdepääsutee (Variku-Partsi tee) ala. Planeeringuala suurus on u 3,5 ha. Planeeringu eesmärgid on Jaama maaüksuse jagamine kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe määramine äri ja tootmismaaks, kruntidele ehitustingimuste määramine ning lahenduse andmine juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.