Teated

« Tagasi

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Vallavalitsus andis välja järgmised korraldused:

 

Ehitusload

Räni alevikus Kassisilma tn 3 tootmishoone laiendamiseks (ehitisregistri kood 120863675); 

Täsvere külas Käometsa maaüksusele üksikelamu püstitamiseks (ehr kood 121336625); 

Tõrvandi alevikus Tehnopargi tee 5 laohoone püstitamiseks (ehr kood 121335292);

Aakaru külas Kongsi maaüksusel abihoone ja elamu ümberehitamiseks ja osaliseks lammutamiseks (ehr koodid 104026793, 104026792); 

Soinaste külas Käokeele tn 7 üksikelamu püstitamiseks (ehr kood 121323630);

Korraldus nr 1916

Korraldus nr 1903

 

Kasutusload

Lepiku külas Augusti maaüksusel asuvale üksikelamule (ehr kood 120819503); 

Õssu külas Karja tee 23 üksikelamule (ehr kood 120776881); 

Tõrvandi alevikus Aia tn 43 üksikelamule (ehr kood 120833010); 

Tõrvandi alevikus Saialille, Melissi, Kummeli ja Pärnaõie tänavate sademevee torustikele (ehr kood 220815954); 

Räni alevikus Tiigrisilma 10a üksikelamule (ehr kood 121300308); 

Tõrvandi alevikus Ringtee 32a üksikelamule (ehr kood 120838064);

Räni alevikus Jaani tee 1-1 paarismaja osale (ehr kood 120312501); 

Räni alevikus Okka tn 17 üksikelamule (ehr kood 120864278); 

Räni alevikus Tiigrisilma tn 33 üksikelamule (ehr kood 120779322); 

Soinaste külas Mesiheina tn 9 üksikelamule (ehr kood 120839610); 

Ülenurme alevikus Mõisniku tn 91 üksikelamule (ehr kood 120308601); 

Sirvaku külas Veiniallika maaüksusel asuvale suvilale (ehr kood 121306643).

Korraldus nr 1917

Korraldus nr 1904

 

Projekteerimistingimused

Tõrvandi alevikus Kauba tee 6 maaüksusele (kü tunnus 94901:007:1688) veoautode selvepesula projekteerimiseks; 

Tõrvandi alevikus Kõivu tn 26 maaüksusel (kü tunnus 28301:001:0644) kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks; 

Tõrvandi alevikus Kõivu tn 28 maaüksusel (kü tunnus 28301:001:0619) kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks; 

Tõrvandi alevikus Kõivu tn 30 maaüksusel (kü tunnus 28301:001:0620) kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks; 

Soinaste külas asuva Välja tn 4a krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks; 

Uhti külas Oja maaüksusele veiniistanduse projekteerimiseks (kasvuhooned, tootmishooned, keldrid, teed, parklad ning elamu koos abihoonetega).

Korraldus nr 1915

Korraldus nr 1902

Korraldus nr 1901

 

Load ilmuvad ehitisregistrisse pärast sissekandmist.